Upplandsmuseet

Boken om Vik – historia, miljö & människor

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 11:46 CET

Viks slott från 1500-talet och dess omgivningar är en av Upplands mest spännande historiska platser. Hittills har det saknats en bok som beskriver Viks färgstarka historia och den rika miljön. Nu finns den!

Boken presenterar Viks historia från medeltidens gods till dagens folkhögskola. Slottet och dess innehavare spelar naturligtvis en framträdande roll, men det handlar lika mycket om Viks natur- och kulturmiljö. Inte ens det mytomspunna slottspöket är helt bortglömt.

Boken ger en heltäckande presentation av Vik där varje kapitel berör ett specifikt tema. Här får läsaren t ex bekanta sig med medeltidens rika ägarinna fru Ramborg och följa det aristokratiska livet på slottet. Författarna ger också en inblick i Viks byggnader, omgivningarna som präglas av jordbrukslandskapet och parken med sin stora artrikedom.

Avslutningsvis berättas om Viks moderna historia. 1926 startade landstinget en folkhögskola här, fjärran från stadens ”frestelser och fördärv”. Verksamheten utökades under 1980-talet till att även omfatta konferenser. Därmed framstår Vik som ett centrum för bildning, kultur och möten.

Idén om boken kom till därför att Landstinget, Viks ägare, önskade få mer kunskap om slottet och kulturmiljön. Landstinget gav Upplandsmuseet i uppdrag att producera en bok. Till projektet knöts flera av museets specialister och även fyra externa författare.

Förhoppningsvis kommer boken att ge både kunskap och inspiration och locka en bred publik att besöka Vik.

För mer information och rekvisition av pressexemplar
Håkan Liby, Landsantikvarie/länsmuseichef
Tel: 018-16 91 10 eller 070-685 78 24

I centrum för Upplandsmuseets verksamhet står den uppländska kulturhistorien och kulturarvet. 
Museets uppdrag är att utforska kulturhistorien, 
vårda kulturarvet och förmedla kunskapen om det.

Att utforska kulturhistorien är verksamhetens drivkraft. Upplandsmuseet bedriver kontinuerlig kunskapsuppbyggnad i form av vetenskaplig forskning, undersökningar och inventeringar. 
Arbetet resulterar i materiella samlingar av olika slag: föremål, fotografier, texter.

Genom att förteckna, registrera och vårda insamlade föremål och kulturhistoriska miljöer i länet säkras kunskapen
om kulturarvet till förmån för dagens och framtidens människor.  
Här är verksamheten i magasinet central.

I museets uppdrag ingår att bearbeta och förmedla den uppländska kulturhistorien och göra den tillgänglig för länets invånare. Utställningar, publikationer, sökbara databaser, föreläsningar och visningar gör det möjligt för alla att ta del av kulturarvet.

Upplandsmuseets verksamhet med att utforska, vårda och förmedla
styrs av utarbetade handlingsprogram.