Gothia Fortbildning

Boken Parodontit en introduktion i ny upplaga

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 11:08 CET

Nu kommer den fjärde upplagan av Parodontit – en introduktion utgiven på Gothia Förlag. I boken beskrivs hur parodontala infektio­ner som tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossningssjuk­dom (parodontit) uppkommer, utvecklas, förebyggs och behandlas. De betraktas ofta som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen i åldersgruppen femtio år och där­över, men kan också förekomma hos barn och ungdomar. I denna nya upplaga är texten uppdaterad i sin helhet. Nya avsnitt har till­kommit om de nya nationella riktlinjerna för behandling av parodontit och vävnadsreaktioner vid tandimplantat samt om dålig andedräkt. Kapitlet om parodontit och allmänsjukdomar har utökats.

I boken redovisas också samban­det mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa. Evidensbaserad parodontologi presenteras, lik­som nya nationella riktlinjer för behandling av parodontit och väv­nadsreaktioner vid tandimplantat.

Parodontit – en introduktion vän­der sig både till studerande inom tandvårdsutbildningarna och till redan yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper inom parodontologi.

Författare är Björn Klinge och Anders Gustafs­son är båda professorer i parodon­tologi vid Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi i Stockholm. Björn Klinge är också gästprofessor i samma ämne vid Tandvårdshögskolan i Malmö.

 

Fakta om boken
Titel: Parodontit – en introduktion
Författare: Björn Klinge och Anders Gustafs­son
ISBN 978-91-7205-760-9
Utgivningsår 2011
120 sid
Pris: 315:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Lena Lund, 08-462 26 60 lena.lund@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.