Grafiska Företagen

Boken ska med på drömsemestern

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:50 CEST

När svenska folket rangordnar viktiga saker att ha med på drömsemestern toppas listan av "en bra bok". Drömplatsen att läsa en god bok på är i ett sommartorp på landet. Det framkommer av den trendrapport som undersökningsföretaget United Minds tagit fram åt projektet Power of Print.

Boken kommer före både grillen, datorn och radion när svenskarna får välja saker att ta med sig på en drömsemester i Sverige. I rapporten framgår också att kvinnornas önskeplats för att läsa en god bok är i sommartorpet medan männen drömmer om att sitta med ryggen mot ett palmträd i Thailand och läsa.

Till vardags är svenskarnas favoritställe att läsa en bok hemma i sängen, 72 procent väljer sängen medan 51 procent helst läser i soffan eller fåtöljen. Drygt hälften av svenskarna läser böcker minst en gång i veckan, 32 procent svarar att de läser i en bok minst en gång om dagen.

- I vår strävan efter att finna lycka och välbefinnande använder vi boken som ett sätt att koppla av. När svenskarna får ange de viktigaste motiven till att läsa en bok anger sex av tio att det är för att få avkoppling i allmänhet. Bokläsandet är också ett sätt för många att avrunda dagen innan man somnar på kvällen samt för att varva ner efter en annars stressig dag, säger Maria Wikström, informationschef på Grafiska Företagens Förbund och projektledare för Power of Print.

Bland unga mellan 18-22 år svarar 42 procent att den främsta anledningen till att läsa böcker är att det är ett sätt att få lugn och ro efter en dag som har gått-i-ett. I åldersgruppen 36-55 år anger en femtedel samma motiv till bokläsningen. De som i störst utsträckning kopplar av med en bok innan de somnar är 18-22-åringarna (50 procent jämfört med 39 procent bland dem som är 56 år och äldre).

Svenskar i alla åldrar njuter av sina böcker och de läses överallt - på sommartorpet, på väg till jobbet, på toaletten, i sängen och i favoritfåtöljen. Bokläsande är en källa till avkoppling och nöje både för unga och gamla.

Om trendrapporten:
Syftet med trendrapporten är att kartlägga allmänhetens relation till tryckta media med fokus på känslan i att konsumera det tryckta jämfört med det digitala. Trendrapporten baseras på en undersökning bland drygt 1 000 svenskar i åldrarna 18-80 år som genomfördes av United Minds i mars 2009. Urvalet är representativt för Sveriges totala befolkning utifrån kön, ålder och geografisk tillhörighet. Beställare av rapporten är Power of Print, ett projekt som bedrivs inom den grafiska branschen.

För ytterligare information om Power of Print och undersökningen kontakta:
Maria Wikström, maria.wikstrom@grafiska.se
Maria Blomgren, maria.blomgren@grafiska.se

Projektet Power of Print lyfter fram det tryckta mediets roll i en allt mer digitaliserad värld. Bakom projektet står Grafiska Företagens Förbund (GFF), Grafiska Leverantörsföreningen (GL) och Papyrus. Läs mer på www.powerofprint.se.

Grafiska Företagens Förbund företräder företag inom den grafiska branschen och förpackningsindustrin. En av GFFs huvuduppgifter är att marknadsföra och positionera den grafiska industrin, dess produkter och dess samhällsnytta. I denna uppgift ingår att stärka det tryckta mediets ställning på lång sikt.