Språkförsvaret

BOKEN SOM REKLAMBRANSCHEN INTE VÅGAR RECENSERA

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2013 21:23 CEST

…i varje fall inte de ledande branschtidningarna. Men det råder ingen brist på andra recensioner.


Språkförsvaret gav tidigare i år ut ”Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring” (ISBN 978-91-637-1975-2). Boken är inbunden och på 179 sidor.


Hittills har antologin recenserats eller omnämnts av

Christer Laurén: En rekommendation - 28/8 2012 - 28/8 2012 (sakkunnigutlåtande)
Språkrådet: Varför använda engelska i reklam?  - 21/2 2013 
Torbjörn Askman: "Tänkvärt - men gnälligt" - Civilekonomen nr 2/2013 (recensionen kan inte länkas)
Sanna Torén Björling: "Bättre smart svenska än slentrianmässig engelska" - Dagens Nyheter 4/3 2013 (recensionen kan inte länkas)
Programmet Språket i P1: Intervju  med Leif V. Erixell, författare till artikeln "Anglifieringen har nått löjets gräns" i "Såld på engelska? Om språkval i reklam och marknadsföring" - 5/3 2013
Svengelskan får moteld - bloggen "Grön Horisont 2013" 5/3 2013
Hillo Nordström: "Schweden: Bedrohte Muttersprache" i Sprachnachrichten nr 1/2013 , sid. 28
Bengt Enqvist: Engelskans roll i reklamen - Miljömagasinet 8/3 2013 
Christian Swalander: Är du såld på engelska? - Alba 12/3 2013
Martin Eriksson: "Såld på engelska?" - Effectbloggen 18/3 2013
Ingalill Mosander i "Ingalill väljer" i Aftonbladet 23/3 2013
Daniel Erlandsson: Engelska - coolt eller konstigt? - Östgöta-Correspondenten  25/3 2013
Olav S. Melin: Engelskan tar över - på vinst och på förlust för svenskan - Tankesmedjan Magma 26/3 2013
Inga-Lena Fischer: En bok för språkälskare - Blekinge Läns Tidning/Sydöstran 27/3 2013
Säljaren i avdelningen "Nya böcker"  - mars 2013
Bodil Juggas: Don´t read this Don´t read this  - Arbetarbladet 4/4 2013
Agneta Wirberg i BTJ-häfte nr 11/2013 BTJ-häfte nr 11/2013
Edgar Weibull: Den nya språkvärlden raderar ut svenskan - Växjöbladet/Kronobergaren 5/4 2013
Lennart Hjelmstedt: Inte köper vi mer på outlet än på fabriksförsäljning - Borås Tidning 9/4 2013
Lilian O. Montmar: Säljer engelska bättre än svenska i Sverige?  - Tidningen Kulturen 12/4 2013
Lars Wittensten: Anglomani all over the Place - Upsala Nya Tidning 13/4 2013
Omnämnande i TNC-Aktuellt nr 1/2013
Stefan Estby i FIB-Kulturfront nr 5/2013 FIB-Kulturfront nr 5/2013
Siv Strömquist i Nyfiken Grå 24/5 2013


Ytterligare recensioner eller omnämnanden kommer fortlöpande att läggas ut i denna sektion. För ytterligare information om antologin, kontakta sprakforsvaret@yahoo.se eller någon av kontaktpersonerna på Språkförsvarets webbplats.


Nätverket Språkförsvaret

http://www.språkförsvaret.se/sf/
http://www.sprakforsvaret.se/sf/


E-post: sprakforsvaret@sprakforsvaret.se
            sprakforsvaret@yahoo.se


9/6 2013