Programbyrån AB

Bokföringsprogrammet Edison får toppbetyg av redovisningskonsulter

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2003 17:52 CEST

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund SRF har genomfört en stor marknadsundersökning bland redovisningskonsulter. I undersökningen, som utfördes under oktober 2002, har nästan 600 redovisningsproffs svarat på detaljerade frågor om sina egna redovisningsprogram.

I en jämförelse mellan Edison, SPCS Administration, Hogia Art, Norstedts Compact och BL Administration får Edison bäst betyg av alla. ”Det här visar att vår konsekventa satsning på kvalitet och bra kundsupport gett utdelning” säger en nöjd Lars Hansson, vd i Programbyrån AB.

Det som jämförs är undersökningens så kallade medelförbättringsindex, ett mått på hur nöjda användarna är med sina program. Ju lägre värde desto nöjdare är kunderna. Värdena i undersökningen är: Edison 3.81, BL Administration 4.40, Norstedts Compact 5.72, SPCS Administration 6.32 och Hogia Art 7.23. Något överraskande får SPCS Administration och Hogia Art de sämsta betygen. ”Det visar att de största leverantörerna inte alltid erbjuder de bästa lösningarna” säger Lars Hansson. ”De kan leva en tid på sitt välkända namn, men på sikt kommer de bättre produkterna att ta över” förutspår han.

Undersökningen visar också att det är många som funderar på att byta ut sina program, i genomsnitt 21%. I en jämförelse mellan ovanstående program är det återigen Edison som visar bäst resultat: Edison 11%, BL Administration 16%, SPCS Administration 16%, Norstedts Compact 22% och Hogia Art 38%. ”De genomgående höga siffrorna visar att kunderna är öppna för alternativ, även om de i praktiken drar sig för att byta” säger Lars Hansson. ”De serviceavtal som kunderna har med sina leverantörer är förmodligen en bromsande faktor”, tillägger han.

En annan intressant siffra är att endast 27% anser att deras programleverantör är expert på branschen. Hela 5% anser att leverantörens branschkunskaper är otillfredställande. En förvånande siffra. För Programbyrån är expertsiffran mer än det dubbla, hela 58%, och ingen bland de tillfrågade anser att Programbyråns branschkunskaper är otillfredställande. ”Att kunna branschen är naturligtvis en förutsättning för att kunna erbjuda bra program och bra support”, konstaterar Lars Hansson.

På var och en av de 49 delfrågorna i undersökningen visar de som använder Edison en högre nöjdhet än genomsnittet. På vissa frågor skiljer sig Edison rejält från övriga, t ex på frågan ”Programsupporten håller hög klass?”. På en betygsskala från 1 (inte alls nöjd) till 4 (mycket nöjd) får Edison betyget 3,87 medan genomsnittet för övriga program är 2,93. Detta är enligt undersökningen den tredje viktigaste frågan för användarna, alla kategorier. ”Vi har alltid prioriterat supporten högt och det vet vi att våra kunder uppskattar” säger Lars Hansson.

Ekonomiprogrammet Edison finns i tre versioner för olika användare: Edison Start för de minsta företagen, Edison Proffs för de mer krävande användarna och Edison Byrå för redovisnings- och revisionsbyråer. Mer information hittas på www.edison.se
_______________

För mer information kontakta:
Lars Hansson, vd i Programbyrån AB, 046-320 220, 0705-51 32 64, lars.hansson@programbyran.se

Pressmaterial i form av texter och bilder finns även på www.programbyran.se/press

Mer information om Programbyrån och våra produkter finns på vår hemsida programbyran.se