ESBRI

Boklansering 15 juni: Sveriges entreprenöriella ekosystem

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2016 09:26 CEST

Entreprenöriella ekosystem är ett begrepp som hörs allt oftare, både i forskningen och i den allmänna debatten. Företagen, akademin och politiken har viktiga roller i ett sådant ekosystem. Det tar den nya antologin ”Sveriges entreprenöriella ekosystem”, som ges ut av ESBRI, fasta på.

Författarna är ledande företrädare från näringslivet, akademin och policysfären. Några av de medverkande är Mats Benner, Karin Berglund, Magnus Henrekson, Bo Rothstein, Madelene Sandström, Elisabeth Sundin och Karl Wennberg. I boken diskuteras frågor som: Hur stödjer vi bäst innovationsprocesser? Hur tränar vi företagare för att växa? Hur kan akademin och näringslivet samverka? Och hur bör framtidens universitet se ut?

I ”Sveriges entreprenöriella ekosystem. Företag, akademi, politik” kan man också läsa om ett kämpande, svenskt medicintekniskt företag, om hur tonsättare får betalt för sina verk, om det svenska akademiska systemets fördelar och tillkortakommanden, om hur man kan ”jamma” fram kreativitet i sin organisation, och om hur nationalekonomin som ämne skulle se ut om Entreprenören fick en plats i modellerna.

Redaktörerna Maureen McKelvey och Olof Zaring är båda verksamma vid Institutet för innovation och entreprenörskap, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Boken lanseras under ett seminarium i Stockholm 15 juni, där redaktörerna och flera av författarna medverkar. Recensionsex finns på plats och kan även beställas. Välkommen!

Tid: 15 juni 2016, 10.00–11.30 (fika från 09.00)
Plats: Lundqvist & Lindqvist, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Kontakt, recensionsex och anmälan: Jonas Gustafsson, jonas@esbri.se, 0708-99 55 60

Mer om lanseringsseminariet: www.esbri.se/boklansering-160615.asp

ESBRI – Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning – grundades genom en donation av entreprenören Leif Lundblad. Institutets övergripande målsättning är att stimulera entreprenörskap i Sverige. ESBRI är fristående från politiska intressen. För mer information: www.esbri.se