Resegeometri Nordic AB

Bokningsbolaget är Sveriges bästa konferensarrangör

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:13 CET

I Resegeometris senaste Svensk Konferens & Mötesbarometer 2014 har kvalificerade konferensinköpare på fler än 1000 svenska företag bedömt de konferensarrangörer man använt under 2013.

– Svensk konferensbransch får inte godkänt i årets mätning. Branschens genomsnittliga kundnöjdhet (mätt i Net Promoter Score, NPS) har förbättrats under de tre senaste åren, men är fortfarande negativt. Resultatet signalerar att Svenska konferenskunder, generellt sett, inte är benägna att rekommendera sina konferensarrangörer till andra. Det finns snarare en överhängande risk att man inför vänner och kollegor pratar illa om dem eller pratatar om dem i negativa ordalag.

– Vi har ett negativt branschgenomsnitt, men den som i positiv bemärkelse skiljer sig mest och lyckas i särklass bäst av alla stora konferensarrangörer är Bokningsbolaget, som 2013 har Sveriges högsta Net Promoter Score, säger Jan Borg vice VD på Resegeometri Nordic AB.

 Fakta om Resegeometri och Svensk Konferens & Mötesbarometer:

Svensk Konferens & Mötesbarometer är en oberoende mätning av svensk mötes- och konferensmarknad avseende trender, behov, beteenden, kundnöjdhet och prognoser om framtiden. Undersökningen genomförs årligen av konsult- och analysföretaget Resegeometri Nordic AB sedan 2011 i samarbete med QuickSearch Sweden AB. Svensk Konferns & Mötesbarometer ingår också i Resegeometris undersökningskoncept ”The Nordic Business Travel Barometer” bestående av ett flertal olika undersökningar och analyser för en oberoende granskning av den Nordiska affärsresemarknaden.

Resegeometris verksamhetsfokus är Nordisk reseindustri i ett globalt perspektiv medan Quicksearch har ett bredare branschoberoende perspektiv med både egen mjukvaruutveckling och metod för genomförande av bland annat bransch-, kund- och medarbetarundersökningar.

För mer information:

Jan Borg, Resegeometri  Jan Ogner, Resegeometri

+46 (0)739-01 07 22  +46 (0)733-82 88 44

jan.borg@resegeometri.se  jan.ogner@resegeometri.se

www.resegeometri.se  www.resegeometri.se