Gothia Fortbildning

Boknyhet - Hur kan chefsrollen inom äldreomsorgen utvecklas?

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2015 08:57 CEST

Regeringens nya stimulanspaket för äldreomsorgen ska öka antalet personer som arbetar nära de äldre. Det gör chefsrollen än viktigare. Den nya antologin Chef i omsorgen ger nya insikter kring chefsuppdraget och visar på utvecklingsmöjligheter.

Chefer inom omsorgen har ett viktigt och svårt uppdrag. I centrum står människor i en skör och utsatt fas i livet. Behov och budgetkrav ska mötas, arbetsgruppen och personalomsättningen är ofta stor och från många håll riktas kritiskt granskande blickar.

Boken innehåller den senaste forskningen inom området, intervjuer med chefer samt resonemang kring etik och bemötande. Den vänder sig till såväl aktiva chefer som till studerande inom området. Huvudredaktörer är Erik Blennberger och Tomas Brytting, professorer vid Ersta Sköndal högskola.

Fakta om boken
Titel: Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik
Redaktörer: Erik Blennberger och Tomas Brytting
ISBN: 978-91-7205-988-7
Utgivning: augusti 2015
Omfång: 296 sidor
Ca pris: 280 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.
Mer information om författarna och innehållet i boken finns i bifogade bilaga.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig: pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.
Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.
Bilaga till pressmeddelande 2015-08-18
Chef i omsorgen – Vardag, forskning, etik

Om redaktörerna
Erik Blennberger Professor i socialt arbete med inriktning på etik samt forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola.
Tomas Brytting Professor i organisationsetik och forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola.

Om författarna
Christer Bjälke Socionom, legitimerad psykoterapeut, magister i socialt arbete och verksamhetschef inom omsorgen.
Karin Brunsson Docent i företagsekonomi. Arbetar vid Uppsala universitet och Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
Carl Reinhold Bråkenhielm Seniorprofessor Teologiska institutionen vid Uppsala universitet.
Malin Dixman Novakovic Företagsekonom och VD för OmsorgsGruppens företag.
Anette Mimer Sjöblom Biträdande enhetschef vid Uppdragsutbildningsenheten, Ersta Sköndal högskola.
Klara Regnö Ekonomie doktor och forskare. Lärare vid institutionen för industriell ekonomi och organisation vid Tekniska Högskolan i Stockholm.
Julia Romanowska Medicine doktor vid Karolinska Institutet.
Elisabet Svedberg Magister i etik och socialt arbete. Arbetar som utredare vid Socialstyrelsen.
Gunhild Wallin Socionom och vetenskapsjournalist. Arbetar vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik på Ersta Sköndal högskola.
Peter Westlund Filosofie doktor i samhällsplanering, docent i socialt arbete.
Maria Wolmesjö Filosofie doktor i socialt arbete vid Linköpings universitet.

Innehållsförteckning
1 VARDAG - Bilder från chefens vardag

*Chefsarbetet i äldreomsorgen
Erik Blennberger, Tomas Brytting

*Glädje, fantasi och frustration – ledarskap
Gunhild Wallin

*Detaljerna är avgörande – arbetet för värdigt liv och välbefinnande
Anette Mimer Sjöblom, Elisabet Svedberg, Gunhild Wallin

*Samordnande mellanchef med många kompetenser
Christer Bjälke, Malin Dixman Novakovic

*Etnisk mångfald – ett problem som kräver forskning?
Gunhild Wallin

2 FORSKNING - Forskningsläget inom äldreomsorgen
*Själva verksamheten och första linjens chefsarbete
Maria Wolmesjö

*Att mäta ”kvinnlig” omsorg
Klara Regnö

*Chefen och glädjen
Peter Westlund

*Mot bättre vetande – föreställningar om chefens arbete och resultat
Karin Brunsson

*Estemetik – för ett nytt sätt att leva och leda
Julia Romanowska

3 ETIK – Hur chefer inom äldreomsorgen borde tänka och agera
*Att odla det naturliga – chefen, moralen och biologin
Carl Reinhold Bråkenhielm

*Omsorgschefens moraliska kompetens
Tomas Brytting

*Chefens bemötandeansvar
Erik Blennberger

Personlig närvaro och professionell distans
Tomas Brytting

*Chefen, arbetets mening och det goda livet
Erik Blennberger

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig, pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.