Gothia Fortbildning

​Boknytt - Lärandematriser som får eleven att förstå och som underlättar för läraren

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2015 08:59 CEST

I boken Lärandematriser – Att få eleven att förstå, visar författaren Johan Alm en ny typ av matriser som kan öka elevernas lärande och förenkla för lärarna. Med hjälp av aktuell forskning och egna idéer, skapar han pedagogiska verktyg i ett nytt matrisformat.

Steg för steg, och med många konkreta exempel, visar Alm hur lärare kan skapa och använda egna lärandematriser. Han kallar dem så eftersom de främst används för att stödja undervisning och lärande, inte för att bedöma.

Genom att formulera målen och progressionen i lärandet ur elevens perspektiv, blir lärandematriserna så begripliga att eleven själv kan bedöma sitt eget och sina kamraters lärande. På så sätt får eleverna mer kontroll över sitt lärande. Samtidigt blir de ett effektivt bedömningsverktyg för läraren. Eftersom lärandematriser alltid kopplas till kunskapskrav, kan de enkelt överföras till samlade omdömen. Bedömningen blir såväl enklare som mer rättsäker och likvärdig.

Boken visar också hur lärandematriser för samman mål, undervisning och bedömning i ett enda dokument som fungerar lika bra för alla skolstadier och ämnen. Det ger ett kraftfullt verktyg i klassrummet för effektivare respons och lärande.

Lärandematriser – Att få eleven att förstå riktar ges ut av Gothia Fortbildning och riktar sig till alla blivande eller verksamma lärare i grundskola och gymnasium, till skolledare och inte minst till lärarutbildare och lärarfortbildare.

Fakta om boken
Titel: Lärandematriser – Att få eleven att förstå
Författare: Johan Alm
ISBN: 978-91-7205-980-1
Utgivning: 30 september 2015
Omfång: 180 sidor
Ca pris: 250 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författaren
Johan Alm har arbetat som lärare i 25 år på vitt skilda typer av skolor, från lågstadium till gymnasium. Han har skrivit bedömningsstöd för Lgr 11 och en masteruppsats kring formativ bedömning. Parallellt med sitt lärarjobb föreläser han på skolor, från grundskole- till högskolenivå, och har drivit ett flertal skolutvecklingsprojekt.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.