Gothia Fortbildning

​Boknytt – sammanfattning av nya regelverk för social dokumentation inom handläggning och genomförande

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2016 09:02 CET

Boken Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF sammanfattar de nya regelverk som gäller för social dokumentation inom både handläggning och genomförande. Den visar konkret hur dokumentationen kan kopplas till och tydliggöra värdegrundsarbete och ICF, den internationella klassifikationen för funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.

I två kapitel redovisas praktiska exempel på hur arbetet med social dokumentation och ICF utvecklat verksamheter. En utförlig beskrivning ges av utvecklingen av verksamheten på Bräcke diakoni i Göteborg.

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF är en omarbetad och uppdaterad version av de populära böckerna Dokumentera mera och Social dokumentation – ett steg till.

Boken vänder sig till yrkesverksamma och studerande inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar, men innehållet kan även omsättas till andra målgrupper.

Fakta om boken
Titel: Social dokumentation i handläggning och genomförande med värdegrund och ICF
Författare: Thomas Carlsson och Ann Nilsson
ISBN: 978-91-7205-987-0
Utgivning: 24 mars 2016
Omfång: 136 sidor
Cirkapris: 190 kr exkl. moms

Om författaren
Thomas Carlsson och Ann Nilsson arbetar som lärare på institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. De arbetar också med metod- och organisationsutveckling med kommuner och företag som kunder samt anlitas ofta som föreläsare.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.