Riksdagen

Bokpresentationer i riksdagen när KU och JO 200-årsjubilerar

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:19 CESTI år uppmärksammar riksdagen att det är 200 år sedan 1809 års regeringsform antogs. Då inrättades bland andra två nya institutioner: konstitutionsutskottet (KU) och justitieombudsmannen (JO) som visat sig ha stor livskraft. Med anledning av händelserna kring detta ges två böcker ut. I den första boken med titeln "Maktbalans och kontrollmakt - 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv" uppmärksammas särskilt KU.
Den andra boken "JO - lagarnas väktare" är en festskrift till JO-ämbetets jubileum.

Boken om KU omfattar 14 uppsatser, skrivna av historiker, rättsvetare och statsvetare. I den andra boken ingår 18 uppsatser med inriktning på eller med anknytning till JO:s verksamhet. Riksdagen ger ut böckerna i samarbete med Riksbankens jubileumsfond.

Seminarier den 6 maj
Böckerna kommer att presenteras för inbjudna gäster och för pressen under en seminariedag onsdagen den 6 maj med början kl. 10 i Andrakammarsalen i Östra riksdagshuset. Seminarierna kan också följas via riksdagens webb-tv.

Hålltider
Kl. 10.00-12.00 boken "Maktbalans och kontrollmakt" behandlas och kommenteras.
Kl. 12.00-13.30 lunchbuffé serveras i Sammanbindningsbanan.
Kl. 13.30-15.30 boken "JO-lagarnas väktare" behandlas och kommenteras.

Medverkande
Talman Per Westerberg öppnar seminariet. Övriga medverkande: ordföranden i KU Berit Andnor, riksdagsledamoten, f.d. talmannen Björn von Sydow, journalisten Barbro Hedvall, professorn Tommy Möller, chefsJO Mats Melin, journalisten Maciej Zaremba, docenten Lars Bejstam och professorn Josef Zila. Moderator är fil.dr Anders Mellbourn.
I seminariet ingår likaså diskussioner med författarna och publiken.

Originaldokument från 1809 ställs ut
Under lunchen i Sammanbindningsbanan finns det också möjlighet att se en utställning av originaldokument från 1809.

Boken "Maktbalans och kontrollmakt - 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv" kommer även att presenteras i höst på Bok- & biblioteksmässan i Göteborg.

För mer information
Margareta Brundin, ansvarig för Märkesåret i riksdagen, tfn 08-786 41 51
Magnus Isberg, f.d. kanslichef vid KU, tfn 08-786 44 26