Rosenhanska Sällskapet

Bokrelease

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2009 08:33 CEST

 

Lördagen den 25 april kl. 14.00 i Husby-Oppunda, Nyköping

släpper Rosenhanska Sällskapet DEN STORA BOKEN OM ÄTTEN ROSENHANE

Minnesgudstjänst i Husby-Oppunda kyrka samt där efter, utställning, signering, bubbel och mingel i Sockenstugan.

 • 14.00 Husb y-Opp unda Kyrka
 • Orgelmusik av Henrik De Koster
 • Fanfarcompagniet under ledning av Robert Nilsson
 • Välkomsttal av Jacqueline Hellsten och Björn Fröberg
 • Solist Susanne Grindberg
 • Göran Hedin berättar om Rosenhanarna
 • Svensk 1600-talsvisa av Göran Kunstbergs
 • Talet då vapnet krossades av Anders Ek fil. kand.
 • Kyrkoherde Sven Björkborg
 • efter kyrkan SOCKENSTUG AN
 • Begravningskortege Rosenhanska likvagnen
 • Ove Pihl om bokens tillkomst
 • Bildspel och utställning

  För exakt 50 år sedan upphittades ett "bortglömt" donationsbrev

  utfärdat av Schering Rosenhane dy. 1754-1812 känd bl a som stor

  bokdonator till Vitterhetsakademien. Fondens avkastning skulle

  enligt donatorns viljeyttring gå till underhåll av den Rosenhanska

  familjegraven. När sista gravsättningen gjordes i kryptan och

  denna stängts igen, skulle genom församlingens försorg och med

  utnyttjande av donationsresurserna vart 50:e år kryptan öppnas

  och kistorna kontrolleras, vid behov rengöras.

  Riksantikvarien tillät då kyrkorådet att följa

  föreskrifterna för vård av kryptan med dess innehåll.

  Den 6 april 1959 öppnades kryptan.

  En makaber syn mötte rådet.

  Kistor och kvarlevor befanns i ett skick som inte kunde härledas

  till något annat än ett inbrott! Genom församlingens försorg

  återställdes kryptan till sitt ursprungliga skick.

  I dag, 50 år senare, kan vi genom modern utrustning

  konstatera en intakt krypta.

Kontakt Jacqueline Hellsten 0155 93041 070 7256269

info@rosenhanskamagasinet.se