Sveriges Makalösa Föräldrar

Bokrelease och frukostmingel om ekonomiskt våld

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2014 05:40 CEST

Experter kommenterar boken:

En mycket läsvärd bok. Författaren, Sophia Lövgren, har på ett mycket bra sätt fångat vårdnadstvisternas orsak och varför de bör betraktas som ett allvarligt samhällsproblem.

Styrkan med boken är att den utgår från verkligheten, individperspektivet, med intervjuer och citat. Dessa byggs sedan på med forskningsresultat, lagstiftning, politiska åsikter mm.

På detta sätt fångas både läsarna, samtidigt som författaren kan göra analyser både utifrån ett individ- och samhällsperspektiv.

Rekommenderas till alla som i sitt yrkesliv arbetar med dessa frågor, alltifrån myndigheter till idéburna organisationer. Jag tycker också att kvinnor och män som är på väg in i liknande situationer som beskrivs, kan läsa boken för att förebygga problem både för sig själva och sina barn.

Carina Ohlsson, ordförande SKR


Denna bok borde vara obligatorisk på alla utbildningar som rör frågor om vårdnad! Suveränt skildrat, utan några övertoner och med stor insikt! Tack Sophia!

Angela Beausang, ordförande ROKS


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.