Gothia Fortbildning

​Bokserien Modern odontologi uppdateras med nya upplagor

Pressmeddelande   •   Feb 29, 2016 07:30 CET

Gothia Fortbildnings bokserie Modern odontologi kompletteras nu med nya upplagor av tre böcker: Pedodonti, Karies samt Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom.

Böckerna är lättillgängliga och överskådliga med färgfotografier, illustrationer och fallbeskrivningar. Statistiken och rekommendationerna är nya och referenslistorna uppdaterade.

Pedodonti
Boken bygger på ett åldersperspektiv och innehållet är uppdelat i tre åldersgrupper: förskolebarnet, skolbarnet och tonåringen. Detta underlättar förståelsen för hur diagnostiska, förebyggande och terapeutiska åtgärder behöver anpassas till den växande individen. Huvudinriktningen är aktuella diagnostiska och förebyggande strategier. Den nya upplagan har utökade och uppdaterade referenslistor samt ny statistik på evidens för olika tillstånd och behandlingar.

Pedodonti vänder sig först och främst till tandhygieniststuderande vid högskolor, universitet och YH-utbildningar, men även till yrkesverksamma tandsköterskor, tandhygienister och allmäntandläkare.

Titel: Pedodonti
Författare: Ingegerd Mejàre, Thomas Modéer, Svante Twetman
ISBN: 978-91-8809-952-5
Utgivning: 15 februari 2016
Omfång: 144 sidor
Cirkapris: 410 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författarna
Ingegerd Mejàre är professor emerita i pedodonti vid Tandvårdshögskolan, Malmö.
Thomas Modéer är professor emeritus i pedodonti vid Karolinska Institutet, Stockholm.
Svante Twetman är professor i cariologi vid Köpenhamns Universitet.

Karies – sjukdom och hål
Vad betyder karies som sjukdom? Vad ska man behandla, kariesskadan, kariessjukdomen eller båda? Boken tar upp hur både sjukdomen och skadorna ska diagnostiseras och behandlas, med målet att undvika lagningar.

Sammanfattande ingress av varje kapitel, instuderingsfrågor och fallbeskrivningar underlättar inlärning. I den nya upplagan uppmärksammas bland annat WHO:s rekommendationer 2015 om sockerintag samt Socialstyrelsens kariesepidemiologiska uppgifter för 2014.

Karies – sjukdom och hål vänder sig främst till studerande på tandhygienistprogrammet, men också till andra tandvårdsutbildningar samt till yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper i kariologi.

Titel: Karies – sjukdom och hål
Författare: Bengt Olof Hansson, Dan Ericson
ISBN: 978-91-8809-957-0
Utgivning: 23 mars 2016
Omfång: 160 sidor
Cirkapris: 410 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författarna
Bengt Olof Hansson är odont. dr och var under 25 år övertandläkare i pedodonti vid Odontologiska Institutionen i Jönköping.
Dan Ericson är professor i cariologi, Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom – klinisk diagnostik och behandling
Infektion, sår eller förstadium till cancer? Författaren Tony Axéll delar med sig av sin mångåriga erfarenhet av diagnostik och behandling av förändringar i munslemhinnan.

Boken är lätt att söka och slå i och den innehåller förklarande illustrationer och trehundra färgbilder vilket gör den till ett fungerande redskap vid bedömning, diagnostik och val av behandling.

Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom vänder sig till tandvårdspersonal, läkare och personal vid öron-, hud- och infektionskliniker samt till vårdcentraler, privatkliniker och till studerande vid tandläkar-, tandhygienist- och läkarutbildningar.

Titel: Munslemhinnan vid hälsa och sjukdom – klinisk diagnostik och behandling
Författare: Tony Axéll
ISBN: 978-91-8809-946-4
Utgivning: 14 december 2015
Omfång: 168 sidor
Cirkapris: 410 kr exkl. moms
Boken kan köpas i webbutiken på www.gothiafortbildning.se.

Om författaren
Tony Axéll är odont.dr och specialist i oral kirurgi. En känd tandläkarprofil som i över tio år har innehaft en professur vid Universitetet i Oslo. Han har medverkat till bildandet av nationella och internationella intresseföreningar i oral medicin, har haft uppdrag för WHO och EU samt hållit i många föreläsningar och seminarier. Tony Axéll är examinator vid nationella och internationella institutioner och har skrivit åtskilliga vetenskapliga artiklar.

Presskontakt
Pia Leufstedt, PR-ansvarig
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se
08-462 26 06, 072-050 39 04

Fakta om Gothia Fortbildning
Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker och broschyrer samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.

Besök www.gothiafortbildning.se för mer information om oss och om våra produkter.