Ebes Förlag

Boksignering och bokrea

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2017 06:57 CET

U P Enna signerar sin fantasy "Den åttonde dimensionen" under bokrean på ICA-Maxi Toftanäs.

"Som gjord för att bli film!"

2016/08/11
BTJ Lektörsutlåtande

Publiceras i BTJ-häftet nr 20, 2016.
Lektör Eva E:Son Fransson

Den åttonde dimensionen innehåller fantasygenrens alla ingredienser - allt är mycket detaljerat och i minsta detalj beskrivet. För att allt ska avslutas på bästa sätt måste båda världarnas resa sluta lyckligt, vilket de också gör efter många förvecklingar. Relationerna mellan personerna som beskrivs är långt ifrån enkla och författaren vill visa att det ofta finns en förklaring till varför så är fallet. Slutet öppnar också för en eventuell fortsättning. Det är dock lätt att se bilder framför sig när man läser och boken skulle kunna fungera som inspiration till en film eller tecknad serie.

Vår ambition

Vår ambition är att hålla förlaget i liten skala vilket innebär att vi bara kommer att åta oss att hjälpa ett fåtal skribenter att nå sina mål. Orsaken är den att vi erbjuder personlig service via telefonkontakt, mailkontakt och även personliga möten om behovet finns. Vi kommer helt enkelt att lägga mycket tid på de författare som vi åtar oss och just därför vill vi inte anta för många.

Vi ser oss mer som samarbetspartners och en hjälpande hand för de skribenter som vill ge ut sina alster.

I den mån vi hinner kommer vi också att hjälpa egenutgivare att få sina böcker tryckta. Detta sker via dotterförlaget Lyacon.

Val av manus

Vi kommer i huvudsak att prioritera manus som innehåller tankar och idéer som gör skillnad. Det kan vara böcker/romaner innehållande samhälleliga problem och frågeställningar, historiska romaner som ger ett nytt perspektiv på historiska händelser, egenupplevda eller fiktiva människoöden som är värt att uppmärksamma m.m.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta EvaKarin@ebesforlag.se