Ledarskapscentrum

Boksläpp: "Behovsanpassat ledarskap: att skapa förutsättningar för motivation, prestation och välbefinnande"

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2012 16:06 CET

Idag, tisdagen den 31/10, har Stefan Söderfjälls nya bok om motivation och ledarskap lämnat tryckpressarna. Den världsledande motivationsforskaren Edward Deci har skrivit förordet och nedanstående text återfinns på bokens baksida:

Det är, för de allra flesta, ganska självklart att människor som är motiverade till sitt arbete i regel både trivs och presterar bättre än de som inte är motiverade. En av ledarskapets viktigaste uppgifter är således att skapa förutsättningar för att individer ska kunna utveckla en sund motivation till sitt arbete och sina arbetsuppgifter. För att detta ska vara möjligt måste den enskilde ledaren förstå de tre grundläggande psykologiska behoven som människor har, nämligen att känna autonomi, kompetens och samhörighet. Denna bok beskriver hur man som ledare kan anpassa sitt eget beteende för att möta dessa behov hos andra. Boken vänder sig till alla som på ett eller annat sätt utövar ledarskap eller har ett intresse av detta och av ledarskapets betydelse för att främja motivation hos andra.

Stefan Söderfjäll, Fil. Dr i psykologi, är forskare, föreläsare och organisationskonsult. Han är en av Ledarskapscentrums grundare och har tidigare författat boken Ledarskapets 5 utmaningar.

Boken går att beställa från nedanstående länk:

http://booksondemand.e-butik.se/filosofi-ledarskap/behovsanpassat-ledarskap

Ledarskapscentrum är en avknoppning från akademin. Vi som jobbar här har bakgrund i modern forskning men också praktisk erfarenhet från arbetslivet. Vår affärsidé är att skapa bättre ledare och produktiva, välmående arbetsplatser med hjälp av metoder och modeller förankrade i aktuell vetenskap.

Det som är utmärkande för vårt arbetssätt är att vi kombinerar modern forskning med praktisk erfarenhet från arbetslivet. Vi kvalitetssäkrar alla våra uppdrag och har mångårig erfarenhet att arbeta med utvecklingsprocesser inom både offentlig och privat sektor. Våra tjänster är indelade i tre områden: Organisationsutveckling, forskning och utveckling, utbildningar och seminarier.