Timrå kommun

Boksläpp Medelpads flora

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 11:00 CET

Tid och plats:
Lördag 13 november klockan 15-17
Danslogen på Norra Berget i Sundsvall

Nu på lördag kommer boken om Medelpads flora ut till försäljning. Boken är ett resultat av ett mångårigt arbete som Rolf Lidberg inledde men har under de senaste åren involverat ett tiotal personer.

Huvudförfattarna, Rolf Lidberg och Håkan Lindström, redogör om varje funnen art i landskapet samt var och i vilka växtmiljöer den har påträffats. Som läsare får man ta del av över 800 växtarter som är bofasta i landskapet samt tips på över 35 botaniskt intressanta besöksmål.

Dessutom får läsaren en inblick i landskapets naturtyper, geologiska förhållanden samt en överblick över den tidiga utforskningen av floran i Medelpad.

Redigeringen och layouten av boken har finansierats av Medelpadskommunerna och länsstyrelsen i ett lokalt naturvårdsprojekt under åren 2006-2010. 

Ytterligare information:
Stefan Grundström, miljö- och byggkontoret, telefonnummer: 060-16 33 72