Sparbanken Öresund AB

Bokslut 2011: Ett framgångsrikt första år för Sparbanken Öresund

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 10:30 CET

Sparbanken Öresund-koncernens operativa rörelseresultat för 2011 uppgick till cirka 210 miljoner kronor före engångskostnader på 100 miljoner kronor för samgåendet. Den totala affärsvolymen i banken uppgick vid utgången av året till cirka 91 miljarder kronor, vilket är en minskning med 0,4 procent. Resultatet ligger i linje med den plan som lades inför 2011. Samgåendet ger möjligheter till ytterligare marknadssatsningar och affärsutveckling under 2012. Banken får bättre och större förutsättningar att växa framför allt på företagsmarknaden inom segmentet små och medelstora företag, samt inom området sparande och placeringar.

 • Bankens utlåning inklusive volymer hos samarbetspartners växte med 3,1 procent, till cirka 54,3 miljarder kronor (52,7),
 • Inlåningen uppgick till sammantaget 22,5 miljarder kronor, (22,1) vilket är en ökning med 2 procent.
 • Sparbanken Öresund-koncernens soliditet är 9,4 procent. Bankens soliditet uppgår till 10,0 procent.

– Lanseringen av Sparbanken Öresund har mötts mycket positivt på marknaden och under bankens första verksamhetsår har kundtillströmningen varit hög både bland företagskunder och bland privatkunder, säger Lars-Erik Skjutare, VD i Sparbanken Öresund. I Svenskt Kvalitetsindex årliga mätning av kundnöjdheten i bankbranschen fick Sparbanken Öresund mycket höga värden av både privat- och företagskunder. En separat undersökning av den skånska bankmarknaden visade även att Sparbanken Öresund får högre betyg än samtliga storbanker i Skåne. Även i den interna undersökning som genomfördes under hösten ger medarbetarna exceptionellt höga betyg jämfört med andra företag som genomgått en liknande förändring som Sparbanken Öresund.

– En stark bidragande orsak till de fina siffrorna och den positiva utvecklingen på kundsidan är att den gamla sparbanksidén, att ge tillbaka, är mer aktuell än någonsin, säger Mats Nilsson, vice VD i Sparbanken Öresund. Under 2011 har bankens båda ägarstiftelser delat ut cirka 25 miljoner kronor till över 130 projekt runt om i vårt verksamhetsområde som på olika sätt bidrar till utvecklingen i regionen. Andra saker som uppskattas av våra kunder och som stärker vår position på marknaden är vår tydliga lokala närvaro, att vi har snabba och korta beslutsvägar samt att våra medarbetare upplevs som kunniga och engagerade.

Viktiga händelser och nyheter i Sparbanken Öresund under 2011

 • I början av året lanserades Sparbanken Öresund Private Banking. En tjänst som vänder sig till privatpersoner, företag och stiftelser som har en miljon kronor eller mer i placeringsbart kapital. Redan från start har intresset för tjänsten varit stort och vid årets slut har cirka 1.000 kunder tecknat sig för tjänsten.
 • Banken lanserade nio nya fonder på Fondtorget. Fonderna är tillgängliga både för pensionssparande och traditionellt fondsparande. Med detta har nya placeringsmöjligheter i nya instrument, som Private Equity och statsobligationer i länder med hög tillväxt, tagits in i bankens erbjudande.
 • I juni lanserade Sparbanken Öresund i samarbete med If Skadeförsäkring marknadens mest omfattande hemförsäkring. Det som är unikt med de prisvärda försäkringarna Stor Hem och Stor VillaHem är att de viktigaste tilläggen ingår redan från början. Härutöver lanserades även två förmånliga försäkringserbjudanden för ungdomar: If Start och If Student.
 • I början av hösten lanserades en app med vilken kunder kan betala räkningar, föra över pengar mellan olika konton direkt i mobilen samt se saldon och transaktioner. Appen har mottagits väl på marknaden och får höga betyg av kunderna.
 • Under hösten genomfördes det sista steget i samgåendet mellan Sparbankerna Finn och Gripen i och med samordningen av de datasystem som fanns tidigare till ett nytt gemensamt system.
 • I oktober lanserades möjligheten för kunder att i Internetbanken se sina kapitalförsäkringar, privata pensionsförsäkringar och tjänstepensionsförsäkringar från ett antal försäkringsbolag. Parallellt lanserades det Gröna Kuvertet, en unik sammanställning över kundens pension, sjuk- och livförsäkringar.
 • Intresset för Miljölånet som lanserades vid årsskiftet 2010/2011 har varit påtagligt och under 2011 har ett betydande antal Miljölån beviljats till företag inom en rad olika branscher.
 • I början av 2012 lanserade banken en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Tjänsten innebär att bankens företagskunder får möjlighet att sälja mer, och till fler kunder, när de kan erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ.
 • I december öppnade banken ett företagskontor i Hyllie, Malmö. Det är det andra företagskontoret i Malmö och har en strategisk placering i en del av Malmö som växer snabbt. Under året togs även beslut om att utöka verksamheten på Ideon i Lund och på Väla i Helsingborg genom att öppna nya, större rådgivningskontor.
 • Sedan januari 2009 har närmare 600 klasser och cirka 12.000 skolelever i västra Skåne fått lära mer om vardagsekonomi vid Cashguidens besök på gymnasieskolor. Cashguiden, som finansieras av Sparbanksstiftelsen Öresund, drivs av två unga ekonomer och föreläsningarna i privatekonomi är helt kostnadsfria.

– Grunden för Sparbanken Öresund är nu lagd och det finns goda förutsättningar för banken att utvecklas på ett positivt sätt under de kommande åren, säger Lars-Erik Skjutare. Vi har finansiell stabilitet och är väl rustade med ett utvecklat kontorsnät, kunniga och engagerade medarbetare samtidigt som vi har ett brett och konkurrenskraftigt utbud av produkter och tjänster anpassade till olika kunders behov och önskemål.

Vid bolagsstämman den 16 april 2012 tillträder Lars Ljungälv som ny VD i Sparbanken Öresund. Han efterträder Lars-Erik Skjutare som går i pension.

För mer information, var god kontakta:

Lars-Erik Skjutare, VD, 040-608 10 20, lars-erik.skjutare@sparbankenoresund.se

Mats Nilsson, vVD, 040-608 10 21, mats.nilsson@sparbankenoresund.se

Katarina Jönsson, Kommunikatör, 040-608 10 41, katarina.jonsson@sparbankenoresund.se

Om Sparbanken Öresund

Välkommen till en bank som tänker annorlunda. Sparbanken Öresund bildades hösten 2010 när Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen gick samman. Resultatet blev inte bara en ny bank, utan också en ny syn på vilken roll en bank ska ha, hur den ska betrakta omvärlden och hur den ska förhålla sig till sina kunder. Sparbanken Öresund verkar i västra Skåne och har en stark lokal närvaro med 35 bankkontor på 25 orter. Genom sina ägarstiftelser stöttar banken lokala projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt näringsliv. Sparbanken Öresund tror på oberoende rådgivning. Bankens rådgivare får ingen provision för sina rekommendationer.