Trosa

Bokslut 2013 – rekordår för Trosa kommun

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2014 14:37 CET

Trosa kommun har under många år kunnat redovisa en ordnad ekonomi. Men 2013 visade sig bli mer än positivt. Med drygt 16 mkr i överskott är bokslutet ett rekordår i kommunens historia.

I Trosa står god ekonomisk hushållning högt på agendan. Vi ska erbjuda hög kvalité till rimliga kostnader och verksamheten ska anpassas efter den enskildes behov. Värdet på kommunens och dess företags tillgångar ska underhållas och utvecklas.

2013 var ett intensivt år inom alla kommunens verksamheter. Investeringsprojekten är påtagliga med byggnation av Vagnhärads torg och årum liksom de många skolor och förskolor som renoverats. Men även de mjuka verksamheterna som skola hade ett bra år där nationella proven i årskurs 3 gav näst bästa resultaten nationellt och tredje bästa för årskurs 6.

SCB:s medborgarundersökning genomfördes där Trosa som ensam kommun landade på topp 5 inom samtliga 3 mätområden varav bäst i landet på inflytande och förtroende. Utöver det konstateras positiv befolkningstillväxt, nöjda medarbetare och ett företagsklimat i topp 3 nationellt.

Några viktiga faktorer för positiva resultat under flera år är trygga och väl kända planeringsförutsättningar och ekonomiska villkor för verksamheterna. Verksamheterna har i budget 2013 fullt ut kompenserats för lönerörelse och prisökningar, vilket ger goda förutsättningar för att hålla budget. Utöver det så har en stark ekonomi gjort det möjligt att göra ytterligare satsningar på främst skola och förskola. Kommunens konsekvent goda resultat under flera år ligger till grund för fortsatt stabilitet.

Årsredovisningen behandlas av kommunstyrelsen 9/4 för att därefter beslutas om i kommunfullmäktige.

För mer information
Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-662 19 30