Trosa

Bokslut 2017 – Trosa kommuns bästa resultat hittills

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2018 08:52 CET

2017 redovisar Trosa kommun ett resultat om 33,7 Mkr eller 2 609 kr per invånare. Det gångna året går till historien med det starkaste resultatet i modern tid.

– Vi har lyckats med att förena stark tillväxt med god ekonomisk hushållning, säger Daniel Portnoff (M) kommunstyrelsens ordförande.

Sista december slutade invånarantalet på 12 916 invånare, en ökning om 3, 77 procent eller 469 invånare. Näst högst i landet visade det sig och en takt som kan vara svår att parera under ett år för en kommun.

– Tack vare att vi förberedde oss väl med investeringar i förskolor, skolor och fritidsanläggningar, gång- och cykelvägar och utbyggnad av VA-nätet har vi nu kunnat växa kostnadseffektivt, säger Daniel Portnoff.

Kommunen har också avsatt 15 Mkr för medfinansiering av statliga infrastruktursatsningar . Sammantaget finns nu 29 Mkr avsatta för ändamålet, bland annat kopplat till Ostlänken. Kommunen har också amorterat sin låneskuld med 30 Mkr till 430 Mkr.

– Det är bra att vi kunnat minska skuldsättningen i år, för om några år kommer vi behöva öka investeringarna igen för att möta ökade behov av förskola, skola och vård- och omsorg hos en växande och åldrande befolkning, säger kommunchef Johan Sandlund.

– Det är en styrka att nämnderna totalt sett håller budget, säger ekonomichef Marlene Bernfalk. Det ska också noteras att vård- och omsorgsnämnden halverar sitt underskott till 2,5 Mkr jämfört med beräknade 5 Mkr i delårsbokslutet under hösten.

Sammantaget kan vi konstatera att vi står väl rustade inför kommande års utmaningar och möjligheter.


För mer information

Daniel Portnoff (M), kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-662 19 30

Johan Sandlund, kommunchef
Tfn: 070-346 20 80

Marlene Bernfalk, ekonomichef
Tfn: 0156-520 92

1992 bildades Trosa kommun. De tre tätorterna Trosa, Vagnhärad och Västerljung skulle bli en egen kommun, olik alla andra. En kommun för invånarna, nära invånarna och i dialog med invånarna.

Med en stabil tillväxt, ordnad ekonomi, kloka investeringar för framtiden och med fokus på en riktigt bra kärnverksamhet, har åren som egen kommun gett utdelning.

Den lilla kommunens fördelar förvaltas och ambitiösa mål förverkligas. Vi tror att nyckeln till framgång ligger i den vision som kommunen en gång grundades på, Fastlagd kurs för Trosa kommun. Där anges att vi ska arbeta utifrån okonventionella metoder, samarbeta med företag och föreningar, och med invånaren i fokus. Det fungerar.

Trosa kommun ska ha Sveriges mest nöjda invånare, Sveriges bästa företagsklimat och landets mest engagerade medarbetare.