Kooperativa Förbundet, KF

Bokslut för Kooperativa Förbundet (KF) 2005

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 11:39 CET

Bokslut för Kooperativa Förbundet (KF) 2005

Finansiellt starkt KF ska bidra till att vända Coop Norden

Den positiva utvecklingen i KF fortsatte och den starka finansiella ställningen ska nu bidra till att vända utvecklingen i intresseföretaget Coop Norden.

• KF-koncernens försäljning uppgick till 25 176 Mkr (28 991). Minskningen beror huvudsakligen på att KappAhl avyttrats, vilket påverkat försäljningen med 3 305 Mkr.

• KFs resultat före skatt blev 715 Mkr (1 084). Rörelseresultatet uppgick till 640 Mkr (994). Resultatet påverkades av stora engångsnedskrivningar i dotterföretaget Pan Vision.

Resultatet har även påverkats av en reavinst från Coop Nordens fastighets-försäljning, som genom en ägarandel på 42 procent bidragit till KFs resultat med 911 Mkr. Dessutom påverkas resultatet negativt med drygt 350 Mkr, som kan hänföras till omstruktureringskostnader i Coop Norden. Därutöver tillkommer en positiv effekt om 184 Mkr, relaterad till försäljningen av KappAhl.

• KFs finansiella ställning är fortsatt stark. Nettoskulden har sjunkit från 4 814 Mkr år 2001 till 190 Mkr år 2005.

• Antalet medlemmar i konsumentföreningarna ökade under året med cirka 60 000 netto och passerade därmed 3 miljonersstrecket. Det totala antalet uppgick till 3 000 306 vid årets slut. Medlemmarna löste in premiecheckar och rabatter genom medlemskortet Coop MedMera till ett totalt värde av cirka 410 Mkr.

• Medlemsinlåningen genom KF Sparkassa ökade från 3,8 miljarder kronor den sista december 2004 och låg vid årsskiftet 2004/2005 kring 4 miljarder kronor.

• I november 2005 efterträddes vd Börje Fors av Lars Idermark, tidigare vd i andra AP-fonden. Börje Fors kvarstod som vd i dotterbolaget KF Media till och med den sista februari 2006.

– KFs ekonomi och finansiella ställning visade en fortsatt god utveckling under 2005 tack vare positiva resultat i flertalet av de helägda dotterbolagen. Nu ska vi använda KFs styrka för att vända resultatet för Coop Norden. Effekterna av den sammanslagna nordiska verksamheten dröjer längre än beräknat. Men det breda åtgärdsprogram som vi satt igång inger framtidstro. KF kommer även att ta en aktiv del i omstruktureringen av de konsumentföreningar som har problem, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i KF.

Frågor besvaras av: Lars Idermark, vd och koncernchef, 08-743 26 70, lars.idermark@kf.se
Presskontakt: Gunilla Dahlqvist, 08-743 26 60, 0707 940 940, gunilla.dahlqvist@kf.se

Följande filer finns att ladda ned:


Hela rapporten
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/40/2B/wkr0001.pdf