Lycksele kommun

BOKSLUTET 2006 — bättre än förväntat

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 09:08 CET

Lycksele kommuns resultat ser bättre ut än förväntat. Resultatet blir drygt 16 miljoner
kronor. Det innebär att Lycksele kommun har god ekonomi och är i balans för
år 2006.

För mer information:
Göte Windelås
Tfn: 0950-166 10
E-post: gote.windelas@lycksele.se


Lycksele stöttar företagare genom handslag

Projektet ska vända den negativa utvecklingskurvan och skapa tillväxt hos företagen
i Lycksele. Handslaget, som projektet heter ska drivas av Företagarna Västerbotten.

Lycksele kommun är positiv till projektet, och finansierar sin del på 155 000 kr.
Organisationen Företagarna har drivit ett antal framgångsrika projekt i Västerbottens inland.
De har skapat nya och förbättrade förutsättningar för deltagande företagare och ökat
möjligheterna för företagen i länet. Det som kommit fram i projekten är behovet av riktade
insatser på lokal nivå. Specifika insatser och lokala utvecklingsproblem har varit svåra
att hantera i länsöverskridande eller ämnesspecifika projekt.

Med den bakgrunden har projektet Handslaget tagits fram, som är ett initiativ från företagare
i Lycksele kommun. Förutsättningen för att Lycksele kommun ska finansiera sin del i
projektet är att projektledningen placeras på projektkontoret i Vita huset.

Kontaktperson
Lilly Bäcklund, kommunstyrelsens ordförande
Tfn: 070-581 66 04
E-post: lilly.backlund@lycksele.se