Östersunds kommun

Bokslutet för 2008 godkänt

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 11:33 CEST

I dag 7 april godkändes bokslutet av kommunstyrelsen. Östersunds kommun redovisade ett överskott med 76 miljoner kronor i 2008. Det betyder att kommunen lyckats med att hålla god ekonomisk hushållning vilket kräver ett resultat på minst 50 miljoner kronor. Det är viktigt att inte ha med sig ett underskott in i 2009 som är ett betydligt tuffare år.

Några av orsakerna till överskottet: 23 miljoner kronor var borgensåtagande för bostadsrättsföreningar som inte kom till användning 2008. 13 miljoner kronor som fanns avsatta för att värdesäkra pensionsfonden gick med överskott för att kommunen avbröt strategin att säkra pensionerna i en försäkring när börsen gjord en störtdykning hösten 2008. 13 miljoner kronor går därför tillbaka till de framtida pensionsavsättningarna men måste bokföras som ett överskott. Sänkta arbetsgivaravgifter gav kommunen ett överskott på 4 miljoner kronor.
Nämnderna redovisade sammantaget ett överskott på 20 miljoner kronor där kommunstyrelsen stod för det största överskottet och socialnämnden för det största underskottet.

Sammanlagt 33 miljoner kronor av överskottet går till framtida pensionsavsättningar för de anställda. Resterande används till att finansiera del av kommunens investeringar. Genom att minska behovet av upplåning stärks kommunens framtida ekonomi.