Besqab

Bokslutsinformation för Besqabkoncernen

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 15:00 CET

Styrelsen och VD har vid sammanträde idag den 23 mars avgivit årsredovisning för verksamhetsåret 2005.

Verksamheten har utvecklats mycket positivt. Resultatet efter finansiella poster uppgår till 27,5 Mkr (f å 14,7 Mkr) vilket är Besqabs bästa resultat hittills. Ytterligare nyckeltal framgår av nedanstående sammanställning.

Nyckeltal koncernen

Nettoomsättning (Mkr): 281,1(2005) 316,8(2004) 245,2(2003) 222,9(2002) 220,6(2001)
Resultat efter
finansiella poster (Mkr): 27,5(2005) 14,7(2004) 10,3(2003) 7,9(2002) 16,4(2001)
Räntabilitet genomsn
eget kapital (%): 20,6(2005) 11,6(2004) 8,8(2003) 7,2(2002) 15,1(2001)
Soliditet (%): 34,4(2005) 31,3(2004) 27,2(2003) 26,1(2002) 26,8(2001)
Antal anställda i medeltal (st): 36(2005) 35(2004) 33(2003) 32(2002) 27(2001)
Resultat efter skatt/aktie (kr): 77(2005) 39(2004) 28(2003) 22(2002) 42(2001)
Utdelning per aktie (kr): 20*(2005) 13(2004) 11(2003) 11(2002) 11(2001)
Eget kapital per aktie (kr): 413(2005) 350(2004) 322(2003) 305(2002) 295(2001)

* föreslagen utdelning


Verksamheten fortsätter att utvecklas stabilt och resultatet för 2006 bedöms bli väl i nivå med 2005. Årsredovisning kommer att distribueras under v.17. Årsstämma kommer att avhållas torsdag den 11 maj.

Frågor besvaras av VD Kjell Jansson 08-630 16 36, 0709-75 17 70 eller
Styrelsens ordförande Isidor Andersson 0708-75 45 06
Mer information om Besqab på www.besqab.se