Protect Data AB

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:44 CET

Investeringstakten ökar
- Pointsec fortsätter att ta marknadsandelar

FJÄRDE KVARTALET 2006
· Nettoomsättningen ökade med 116% till 207,3 MSEK (96,2)
· Försäljningen av Pointsec-lösningarna mer än fördubblades till 175,1 MSEK (81,4)
· Resultat efter finansnetto uppgick till 47,5 MSEK (31,6)
· Resultat efter skatt uppgick till 31,5 MSEK (22,5)
· Resultat per aktie ökade till 1:37 SEK (1:00)

JANUARI-DECEMBER 2006
· Nettoomsättningen ökade med 100% till 578,1 MSEK (288,9)
· Försäljningen av Pointsec-lösningarna steg till 504,3 MSEK (233,5)
· Resultat efter finansnetto uppgick till 135,6 MSEK (66,0)
· Resultat efter skatt fördubblades till 90,2 MSEK (44,5)
· Resultat per aktie ökade till 3:98 SEK (2:01)


Koncernchef Peter Larsson kommenterar:
"Det är med stolthet jag konstaterar att Pointsec-försäljningen under 2006 översteg en halv miljard kronor. Under 2003 omsatte vi knappt 100 miljoner - det är en fantastisk utveckling på bara tre år.

Förvärvet av Reflex innebär att Pointsec breddar sitt erbjudande med lösningar som hjälper IT- och säkerhetsansvariga att kontrollera användningen av kommunikationsportar på företagens datorer. Genom att skydda datorernas ändpunkter kan företagen förhindra överföring av känslig data via exempelvis USB-minnen till system eller datorer utanför den egna IT-miljön.

Det är dessa framgångar vi nu ska bygga vidare på som en del av Check Point. Vi får tillgång till ett större nätverk av partner och återförsäljare och fortsätter vår internationella expansion".