Beijer Electronics AB

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:12 CET

· Fortsatt positiv utveckling för koncernen under det fjärde kvartalet och det hittills bästa helårsresultatet.
· Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 735,0 mkr (615,3).
· Rörelseresultatet ökade med 28 procent till 77,2 mkr (60,1), motsvarande en marginal på 10,5 procent (9,8).
· Vinsten efter skatt steg till 91,0 mkr (41,2) inklusive realisationsvinst på 37,4 mkr (0,0).
· Vinsten per aktie efter skatt ökade till 14,51 kronor (6,62). Vinsten per aktie exklusive
realisationsvinsten blev 8,49 kronor (6,62).
· Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning på 3,75 kronor per aktie (3,25). Dessutom föreslår styrelsen en extra utdelning på 2,00 kronor (0,00) per aktie.
· Övertagande av Mitsubishi Electrics agenturer och etablering i Danmark den 1 januari 2007.


VD GÖRAN SIGFRIDSSON KOMMENTERAR

"Beijer Electronics visade en fortsatt positiv utveckling under det fjärde kvartalet även om ökningstakten i resultatet var lägre beroende på vissa engångskostnader och negativa valutaeffekter. Sammantaget blev 2006 koncernens hittills bästa år. Jag är mycket imponerad av insatserna från våra engagerade medarbetare som ju skapat framgångarna. Tempot under året har varit högt med bland annat Mitsubishi Electric-affären, som ger intressanta tillväxtmöjligheter.

Affärsområde Automation hade en stark utveckling under det fjärde kvartalet med en försäljning som var 'all-time high'. Med Mitsubishi Electric-affären, förvärvet av UTU Powels verksamheter i Finland och Baltikum samt etableringen i Danmark har Automation lagt grunden för en bra tillväxt under 2007 och 2008.

Affärsområde HMI Products visade en övertygande utveckling under 2006. Omsättningen steg med över 30 procent och resultatet ökade med 55 procent. Vi har under året fortsatt att ta marknadsandelar på världsmarknaden. Framgångarna förklaras av förvärvet av Hitech Electronics 2005 och det nya produktprogrammet, samtidigt som försäljningen av den tidigare produktgenerationen varit stabil".

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 8 februari 2007, arrangeras en telefonkonferens där VD Göran Sigfridsson presenterar rapporten och svarar på frågor.

Konferensen startar kl 11.00. Välkommen att deltaga genom att ringa telefonnr. 08-672 81 50 och ange lösenordet BELE.

En pdf av presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på Beijer Electronics hemsida, www.beijergroup.se under "IR - Presentationer" ca 1 timme innan konferensen börjar.

Beijer Electronics är ett expansivt och framgångsrikt företag inom automation. Vi representerar och samarbetar med flera underleverantörer, bl a Mitsubishi Electric, och våra egenutvecklade operatörsterminaler har blivit en världssuccé. Vi är en internationell koncern som består av moderbolaget Beijer Electronics AB med dotterbolagen Beijer Electronics Automation AB och Beijer Electronics Products AB. Koncernen har dessutom dotterbolag i Danmark, Estland, Finland, Kina, Lettland, Litauen, Norge, Taiwan, Tyskland och USA. Beijer Electronics är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista. Läs mer om Beijer Electronics på www.beijergroup.se.