Hexagon AB

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 08:44 CET

Ett rekordstarkt fjärde kvartal med fortsatt resultatökning och ökad orderingång
• Orderingången ökade till 3 588 MSEK (3 152). Organisk tillväxt i orderingången var 17 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 3 561 MSEK (3 265). Organisk tillväxt i nettoomsättningen var 12 procent.
• Resultatet före skatt ökade till 500 MSEK (-127).
• Resultatet efter skatt ökade till 418 MSEK (-110).
• Resultatet per aktie, före utspädning, ökade till 4,71 SEK (-1,51).

Hexagons bästa år någonsin
• Orderingången ökade till 13 720 MSEK (9 749). Organisk tillväxt i orderingången var 14 procent.
• Nettoomsättningen ökade till 13 469 MSEK (9 637). Organisk tillväxt i nettoomsättningen var 12 procent.
• Resultatet före skatt och poster av icke återkommande karaktär1) ökade med 105 procent till 1 605 MSEK (784). Inklusive dessa poster uppgick resultatet före skatt till 1 618 MSEK (705).
• Resultatet före skatt ökade med 130 procent till 1 618 MSEK (705).
• Resultatet efter skatt ökade med 107 procent till 1 280 MSEK (618).
• Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 60 procent till 15,03 SEK (9,42).

Utdelning samt aktiedelning
• Styrelsen föreslår en ökning av utdelningen med 60 procent till 5,00 SEK (3,00) per aktie samt en aktiedelning 3:1 av Hexagonaktien.

Utsikter 2007
• Resultatet för 2007 förväntas överträffa 2006 års resultat med minst 15 procent per aktie.


För ytterligare information kontakta Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, tel 08 601 26 27

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 32 länder och en nettoomsättning i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.


Bilagor
http://www.waymaker.net/bitonline/2007/02/13/20070213BIT20200/wkr0010.pdf