INVISIO Headsets AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:34 CET

Fjärde kvartalet
· Omsättningen ökade till 9,7 (7,6) mkr
· Bruttoresultatet ökade med 150 % till 5,9 (2,4) mkr
· Bruttomarginalen ökade till 60,8% (31,0%)
· Nettoresultatet uppgick till -19,7 (-10,0) mkr
· Resultatet per aktie blev -1,34 (-0,95) kr
· Orderboken uppgick till 19,7 mkr

Januari - december
· Omsättningen ökade med 51 procent till 57,5 (38,0) mkr
· Bruttoresultatet ökade med 158 % till 23,2 (9,1) mkr
· Bruttomarginalen ökade till 40,3% (23,8%)
· Resultatet efter skatt blev -46,1 (-11,0) mkr
· Resultatet per aktie blev -3,15 (-1,03) kr

Händelser efter det fjärde kvartalets utgång
· USA godkännande för Nextlinks patent rörande trådlös VoIP-terminal (tidigare godkänt i EU)
· INVISIO Q7 och G5 erhåller utmärkelser vid CES, konsumentelektronikmässan i Las Vegas
· Avtal ingås med Flextronics avseende produktion av Nextlinks nya konsumentprodukter
· Nextlink avser att ansöka om notering av aktien vid OMX Small Cap
· VD, Andrew Berman, avgår och vVD Lars Höjgård Hansen utses till t.f. VD
· Garanterad företrädesemission om cirka 36 mkr föreslås