Uniflex

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 14:11 CET

Bokslutskommunikén i korthet

· Omsättningen uppgick till 526,2 MSEK (351,3), en ökning med 50%.
· Rörelseresultatet ökade med 61% till 32,6 MSEK (20,2), vilket ger en rörelsemarginal om 6,2% (5,8%).
· Resultatet efter skatt uppgick till 24,3 MSEK (15,1).
· Resultat per aktie uppgick till 6,58 SEK (4,08) före och efter utspädning.
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 13,7 MSEK (10,5).
· Utdelningen föreslås bli 10,00 (1,50) SEK per aktie varav 7,50 SEK i extrautdelning.


Uniflex är ett bemanningsföretag som arbetar inom områdena industri, lager och kontor. Uniflex är noterat på Stockholmsbörsens Nordiska Lista, Small Cap, och finns idag på 33 orter i Sverige. Uniflex har kollektivavtal med LO och HTF. Uniflex är kvalitetcertifierat i enlighet med SS-EN ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 och är medlem i Almega Bemanningsföretagen. Uniflex är ett Auktoriserat bemanningsföretag.