Wallenstam AB

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:04 CET

· Periodens resultat efter skatt uppgår till 2 007 Mkr (1 635), motsvarande en vinst om 32 kronor per aktie (24).

· Hyresintäkterna för perioden uppgår till 1 239 Mkr (1 220)

· Substansvärde per aktie uppgår till 165 kronor (119)För fullständig rapport se bifogad PDF.Göteborg den 21 februari 2007

Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)För ytterligare information kontakta:
Finans- och informationsdirektör Ulf Ek, telefon 031-20 00 00 alt 0705-17 11 37
Ekonomisk rapportering
Årsredovisning 2006 mars 2007
Årsstämma 2007 i Göteborg 17 april 2007Wallenstam grundades 1944 och är idag ett utvecklande fastighetsbolag med sammanlagt cirka 300 fastigheter. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg och kommersiella fastigheter i Göteborg. Koncernen omsätter cirka 1,2 miljarder kronor i hyror och har ett fastighetsvärde om cirka 19 miljarder kronor. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms fondbörs sedan 1984.

www.wallenstam.se
Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ)
S-401 84 Göteborg
Besöksadress Södra Vägen 1
Tel 031-20 00 00 Fax 031-10 02 00