ORC Software AB

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2009

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 08:41 CET

Stark avslutning på året
– Helårsresultatet mer än fördubblat

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet 2009 blev 60,9 Mkr och rörelsemarginalen 34 %. För helåret 2009 ökade rörelseresultatet med 122 % och resultatet efter skatt ökade med 132 % jämfört med 2008. Vid utgången av 2009 hade Orc likvida medel om 315 Mkr och inga räntebärande skulder.

Styrelsen har beslutat att föreslå för årsstämman en höjning av utdelningen till 10 (4) kr per aktie, vilket ger en total utdelning om 153,1 (60,8) Mkr.

Årsvärdet av kundkontrakt (ACV) var 652,3 (645,1) Mkr vid utgången av kvartal 4 2009. En ökning med 7,2 Mkr, 1 %, jämfört med kvartal 4 2008. Beräknat till fast växelkurs var ökningen 42,3 Mkr, 7 %.

Oktober - December 2009
• Rörelsens intäkter 180,3 (146,9) Mkr
• Omsättningstillväxt 23 %
• Rörelseresultat 60,9 (8,9) Mkr
• Rörelsemarginal 34 (6) %
• Resultat efter skatt 46,6 (3,9) Mkr
• Resultat per aktie före utspädning 3,07 (0,26) kr

Januari - December 2009
• Rörelsens intäkter 704,9 (564,2) Mkr
• Omsättningstillväxt 25 %
• Rörelseresultat 207,5 (93,3) Mkr
• Rörelsemarginal 29 (17) %
• Resultat efter skatt 150,4 (64,7) Mkr
• Resultat per aktie före utspädning 9,89 (4,25) kr


Koncernchef Thomas Bill kommenterar:
Det fjärde kvartalet innebar en stabil avslutning på året för Orc, med det starkaste resultatet av årets kvartal och en rörelsemarginal på 34 procent. Det är också positivt att vi kan leverera en ökning av vårt viktiga finansiella mått – ACV – med 24 miljoner.

Som helhet har 2009 inneburit utmaningar i form av stora neddragningar av kundkontrakt på en fortsatt turbulent marknad och en försvagning av dollarn och euron. Samtidigt har den starka försäljningen och de minskade kostnaderna, till följd av det effektiviseringsprogram som vi genomförde under inledningen av året, inneburit att Orc ökat omsättningen med 25 procent och mer än fördubblat rörelseresultatet jämfört med 2008.

Vi har också upplevt styrkan av att ha en verksamhet som är väl spridd såväl geografiskt som mellan olika kundsegment och med kompletterande lösningar. De olika regionerna har växeldragit i styrka mellan kvartalen. Under årets början såg vi en särskilt positiv utveckling av försäljningen för tradingfirmorna medan det mot slutet av året blivit bankerna som återkommit. Slutligen har fördelen med att vara starka både inom tradinglösningar, inte minst för automatiserad handel, och inom konnektivitet varit tydlig.

De viktiga trenderna med ökad automatisering av handeln, ökad användning av derivat och ökad efterfrågan på både tradinglösningar och konnektivitet, tillsammans med vår starka och effektiva organisation med hög kompetens och stor erfarenhet, gör att vi ser positivt på 2010.

Med nuvarande valutakurser och med antagandet om att neddragningar och uppsägningar av kundkontrakt kommer ner till mer normala nivåer, bedömer vi att såväl ACV som omsättning och resultat kommer att öka under 2010.


Om Orc Software
Orc Software (SSE: ORC) är den globala finansbranschens ledande leverantör av lösningar för avancerad värdepappershandel och snabb konnektivitet. Orc har under mer än 20 år försett marknaden med avancerade handelslösningar till marknadsaktörer med höga krav.

Företagets lösningar är samlade inom huvudområdena Orc Trading och Orc Connect och erbjuder de verktyg som krävs för att fatta de bästa besluten inom finansiell handel respektive konnektivitet. De erbjuder bland annat starka analysmöjligheter, oöverträffad räckvidd till många marknader, kraftfulla funktioner för automatiserad handel, stöd för avancerad handel med terminer och optioner, extremt låg fördröjning, samt riskhantering.

Bland Orcs kunder finns ledande banker, trading- och market making-firmor, börser, mäklarhus, institutionella investerare och hedgefonder.

Orc bedriver sin verksamhet med försäljning, kundsupport och utbildning i nära anslutning till världens ledande finansiella marknader från sina kontor i Europa, Mellanöstern och Afrika, Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet.

Mer information finns på: www.orcsoftware.com

Kontaktinformation
VD Thomas Bill, telefon: +46 8 506 477 35
CFO Anders Berg, telefon: +46 8 506 477 24