Insplanet AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2009

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:00 CET

Stark försäljningstillväxt och rekordresultat


Fjärde kvartalet


• Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK.

• Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 4,0 (5,0) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 2,9 (4,7) MSEK.

• Resultat per aktie 0,25 (0,41) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1,6 (3,8) MSEK.

• Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vidkvartalets utgång till 439 MSEK.

• Nytecknad premievolym ökade med 32 procent och uppgick till 79 (60) MSEK.

• Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 173 800 (133 000) stycken.


Januari till december


• Intäkterna ökade med 32 procent till 79,0 (59,9) MSEK.

• Rörelseresultatet ökade med 44 procent till 21,2 (14,7) MSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till 15,7 (12,3) MSEK.

• Resultat per aktie 1,35 (1,06) SEK.

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20,3 (20,8) MSEK.

• Nytecknad premievolym ökade med 19 procent och uppgick till 290 (243) MSEK.

• Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 657 900 (487 300) stycken.

• Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 1,25 SEK per aktie.

 

 

Om Insplanet

Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Insplanets affärsidé är att erbjuda privatpersoner den bästa tjänsten för att jämföra och köpa försäkring. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ) Org.nr. 556567-6227

Grevgatan 34 Box 26 000 100 41 Stockholm

Tel: 08-51 000 000 Fax: 08-660 14 38

www.insplanet.com