Insplanet AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2010

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:45 CET

Ny organisation införd för att främja tillväxt

Fjärde kvartalet

Intäkterna minskade med 2 procent till 20,7 (21,0) MSEK.

Rörelseresultatet minskade med 11 procent till 3,6 (4,0) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (2,9) MSEK.

Resultat per aktie 0,23 (0,25) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,3 (1,6) MSEK.

Koncernens aktiva premiebestånd hos försäkringsbolagen uppgick vidkvartalets utgång till 357 (382 vid tredje kvartalets utgång) MSEK.

Nytecknad premievolym minskade med 20 procent och uppgick till 63 (79) MSEK.

Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 173 300 (173 800) stycken.

Omorganisation, uppdelning i två verksamhetsområden för att främja tillväxt och fokus.


Januari till december

Intäkterna ökade med 4 procent till 82,0 (79,0) MSEK.

Rörelseresultatet minskade med 19 procent till 17,2 (21,2) MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till 12,5 (15,7) MSEK.

Resultat per aktie 1,08 (1,35) SEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 17,0 (20,3) MSEK.

Nytecknad premievolym uppgick till 280 (290) MSEK.

Antalet försäkringsjämförelser uppgick till 636 800 (657 900) stycken.

Styrelsen föreslår årsstämman en utdelning om 0,50 (1,25) SEK per aktie.

Lämnad information avser koncernen i helhet om inget annat anges. Den fullständiga rapporten finns att ladda ned från bolagets hemsida.

För ytterligare information, var god kontakta:

Daniel Soussan, VD Insplanet AB (publ)

08-51 000 004, 0708-35 02 24, daniel.soussan@insplanet.se

Henrik Ingvarsson, CFO, Vice VD Insplanet AB (publ)

08-51 000 036, 0708-30 71 81, henrik.ingvarsson@insplanet.se

Om Insplanet

Insplanet är Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, lån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.se. Bolagets affärsidé är att erbjuda privatpersoner jämförelser, rådgivning och köp av produkter och tjänster inom privatekonomi. Insplanets aktie är noterad på NASDAQ OMX First North. Remium är Insplanets certified adviser.

Insplanet AB (publ)

Grevgatan 34, Box 26 000, SE-100 41 Stockholm

Org.nr. 556567-6227

Tel: 08-510 000 00, Fax: 08-660 14 38

www.insplanet.se