Starbreeze AB

Bokslutskommuniké 1 juli 2002 - 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 17:45 CEST

Omsättningen för helåret uppgick till 38,0 Mkr (37,1 Mkr), +2%, varav de senaste tre månaderna 6,8 Mkr (15,8 Mkr).
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -20,3 Mkr (8,2 Mkr), varav de senaste tre månaderna -14,8 Mkr (3,1 Mkr).
Resultat efter finansiella poster uppgick till -31,7 Mkr (5,4), varav de senaste tre månaderna -22,5 Mkr (2,2 Mkr).
Resultatet belastas med nedskrivningar av engångskaraktär och kundförluster motsvarande -10,1 Mkr.
Förseningar i pågående försäljningsprocesser har inneburit att bolagets likviditet är ansträngd. Extern finansiering i form av nyemission kan bli nödvändig under hösten.
Mot bakgrund av utvecklingen under tredje och fjärde kvartalet har 24 personer sagts upp såsom ett led i att anpassa kostnadsmassan till en lägre affärsvolym.

För ytterligare upplysningar kontakta VD Nicklas Dunham.

Starbreeze AB (publ)
Sysslomansgatan 7
753 11 Uppsala
Telefon: 018-122800 Fax: 018-122805 E-post: info@starbreeze.com