AB C F Berg & Co

Bokslutskommuniké 1 september, 2003 – 31 augusti, 2004 för AB CF BERG & CO (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 12:04 CEST

Sammanfattning

- Nettoomsättningen uppgick till 285,2 (289,1) mkr, rörelseresultatet blev –1,6 (8,2) mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med –1,6 (6,0) mkr.

- Resultat efter skatt blev –0,2 (4,4) mkr vilket gav ett resultat per aktie med –0,05 (0,92) kronor per aktie.

- Det försämrade rörelseresultatet –1,6 (8,2) mkr beror i huvudsak på ökade kostnader för inköp av skogsråvara och elenergi i kombination med försämrade försäljningspriser på trävaror.

- Försäljningspriserna på granträvaror har dock inte fortsatt att minska det senaste kvartalet i jämförelse med tredje kvartalet.

- Styrelsen föreslår oförändrad utdelning 0,25 kronor per aktie.

Ytterligare information avseende rapporten kan även lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.