Cloetta

Bokslutskommuniké, 1 september 2009 - 31 augusti 2010: Cloettas andra år gav starkt förbättrat helårsresultat

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 16:49 CEST

Försäljningen av Cloettas produkter ökade under verksamhetsåret med 8 procent till 914 Mkr (850). Den totala nettoomsättningen uppgick till 1 061 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 35 Mkr (0).

- Det positiva helårsresultatet är en följd av ökad försäljning, en positiv respons på våra produktlanseringar och en högre effektivitet i produktionen, säger Cloettas VD och koncernchef Curt Petri. Resultatet har samtidigt påverkats negativt av stigande råvarupriser, trots förstärkningen av den svenska kronan eller av ökade priser.

Under fjärde kvartalet ökade försäljningen av Cloettas produkter med 2 procent till 185 Mkr (181). Totalt uppgick försäljningen till 213 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -6 Mkr (-22).

- Även här redovisar vi en förbättring. Cloettas fjärde kvartal är relativt sett vårt svagaste under verksamhetsåret, då konsumtionen av konfektyr under sommarmånaderna normalt är lägre, fortsätter Curt Petri. Nu går vi in i vårt första kvartal som innefattar julförsäljningen och är vår starkaste period.

- Vi har de senaste åren haft en kontinuerlig förbättring av Ljungsbrofabrikens effektivitet.
Gjorda maskininvesteringar och att Fazer beslutat att ta hem viss produktion till Finland har gjort att vi tvingats till en neddragning av personalstyrkan inom produktionen, avslutar Curt Petri.

Styrelsen föreslår en utdelning för räkenskapsåret 2009/2010 om 0,75 kr per aktie (-).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2010 klockan 16.45.

För ytterligare information vänligen kontakta Curt Petri, VD, mobil 070-593 2169 eller Kent Sandin, CFO, mobil 070-582 7795.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är Nordens äldsta samt det enda större svenska konfektyrföretaget. Cloettas mest kända varumärken är Kexchoklad, Center, Plopp, Polly, Tarragona, Guldnougat, Bridge, Juleskum, Sportlunch, Extra Starka och Cloettas chokladkaksserie Good. Cloetta har två produktionsanläggningar, en i Ljungsbro och en i Alingsås. Cloettas aktie av serie B handlas från och med den 16 februari 2009 på NASDAQ OMX Stockholm Nordic. www.cloetta.se