Gymgrossisten Nordic AB

Bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 12:37 CET

Omsättning och resultat för fjärde kvartalet
och helåret i enlighet med prognos

* Omsättningen 2006 uppgick till 86,9 mkr
* Rörelseresultatet 2006 uppgick till 13,3 mkr
* Resultatet efter finansnetto 2006 uppgick till 12,1 mkr
* Resultat efter skatt 2006 uppgick till 9,5 mkr eller 1,87 sek per aktie
* Fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 20,8 mkr och resultatet efter skatt uppgick till 1,4 mkr
* Koncernens finansiella ställning är god med likvida medel vid periodens slut om 13,7 mkr. Soliditet
* vid periodens utgång uppgick till 70 %. Eget kapital uppgick till 54,1 mkr
* Anslutning till First North under december 2006 resulterade i cirka 1 300 nya aktieägare
* Ny hemsida,w wkosttraning.se, främst riktad mot kvinnor lanserad under fjärde kvartalet