IBS AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 08:46 CET

Oktober-december 2006

· Nettoomsättning 678 mkr (748).
· Resultat efter skatt 64 mkr (41).
· Vinst per aktie, före utspädning, 0,77 kr (0,51).
· Resultat efter finansnetto 81 mkr (63).

Helåret 2006

· Nettoomsättning 2 278 mkr (2 376).
· Resultat efter skatt -7 mkr (622).
· Vinst per aktie, före utspädning, -0,09 kr (7,81).
· IBS styrelse fattade i augusti beslut om ett aktivitetsprogram som bl.a. innebär att delar av produktutveckling och programmering flyttas till mellan- och lågkostnadsländer. Aktivitetsprogrammet medför omstrukturerings-kostnader om 120 mkr som har belastat det tredje kvartalets resultat.
· Resultat efter finansnetto uppgick till -6 mkr (654).
· Rörelseresultatet förbättrades med 44 mkr till 112 mkr (68), exklusive omstruktureringskostnader och reavinst från försäljning av dotterbolag.
· Vinstmarginalen förbättrades till 5% beräknad som resultat efter finansnetto, exklusive omstruktureringskostnader och reavinst från försäljning av dotterbolag.

Prognos för 2007

·Genom aktivitetsprogrammet förutser IBS en rörelsemarginal om cirka 7% för helåret 2007.

En telekonferensen äger rum den 2 februari kl. 10.00
Medverkande från IBS AB är Erik Heilborn, VD och Koncernchef, Per-Arne Sendrén, vVD och Finansdirektör och John Womack, Informationsdirektör. Presentationen hålls på engelska.

För att delta, ring 08 5352 6408 (Observera att riktnumret måste användas)
Konferensen kan också följas via www.ibs.net eller www.financialhearings.comIBS AB, (XSSE: IBS B) är en ledande leverantör av affärssystem för hantering av varuförsörjning, kundrelationer och ekonomistyrning riktade främst till distributörer och tillverkande företag. IBS huvudsakliga fokus är på medelstora och stora distribuerande företag samt säljande och tillverkande företag inom internationella koncerner, speciellt sådana verksamma inom bl.a. läkemedel, elektronik, fordonsindustri, livsmedel, papper, bokdistribution samt ett antal nischer på lokal nivå. För mer information, besök gärna http://www.ibs.net