NCC AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 11:01 CET

· Nettoomsättningen ökade till 55 876 (49 506) MSEK

· Resultat efter finansiella poster förbättrades till 2 263 (1 580) MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 708 (1 187) MSEK

· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 15,74 (10,86) SEK

· Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 8,00 (5,50) SEK per aktie samt en
extra utdelning om 10,00 (10,00) SEK per aktie, det vill säga totalt 18,00
(15,50) SEK per aktie

Vid frågor angående delårsrapporten kontakta
Ekonomidirektör Ann-Sofie Danielsson, tel. +46 (0)8-585 517 17, +46 (0)70-674 07
20
Informationsdirektör Annica Gerentz, tel. +46 (0)8-585 522 04, +46 (0)70-398 42
09Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.info

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade
år 2005 en omsättning på 50 Mdr SEK och 21 000 anställda.