SSAB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 13:53 CET

• Försäljningen under året ökade med 12% till 31054 (27804) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4341 (4068) Mkr motsvarande ett resultat per aktie på 16,02 (14,07) kronor.

• Kvartalets resultat efter finansnetto ökade med 401 Mkr jämfört med i fjol och uppgick till 1599 (1198) Mkr.

• Det operativa kassaflödet för helåret ökade med 741 Mkr jämfört med i fjol och uppgick till 3546 (2805) Mkr.

• Leveranserna av extra och ultra höghållfast tunnplåt samt kylda stål ökade under fjärde kvartalet med 28% jämfört med i fjol och för helåret med 24%.

• Utdelningen föreslås höjas till 4,50 (3,00) kronor per aktie motsvarande 1166 (818) Mkr. Styrelsen föreslås bemyndigas att återköpa maximalt 10% av bolagets aktier.


För mer information:
Ulrika Ekström, Informationschef
08-45 45 734
0703-98 54 52