Boliden AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:13 CET

Stark global metallmarknad gav rekordresultat för Boliden

Fjärde kvartalet 2006
· Försäljningsintäkterna steg till 9 728 (6 372) Mkr.
· Rörelseresultatet förbättrades till 2 225 (1 634) Mkr.
· Periodens resultat ökade till 1 750 (1 189) Mkr.
· Resultatet per aktie stärktes till 6,04 (4,11) kr.


Helår 2006
· Försäljningsintäkterna steg till 35 213 (20 441) Mkr.
· Rörelseresultatet förbättrades till 8 522 (3 069) Mkr.
· Periodens resultat ökade till 6 268 (2 046) Mkr.
· Resultatet per aktie stärktes till 21,66 (7,07) kr.

Viktiga händelser
· Styrelsen föreslår årsstämman ordinarie utdelning om 4 (2) kr per aktie samt inlösen av aktier om 12 kr per aktie. Sammantaget föreslås därmed
4,6 miljarder återföras till aktieägarna.
· Styrelsen begära mandat för ett återköpsprogram av egna aktier, upp till maximalt 10 procent av utestående aktiestock.
· Beslut om investering på 5,2 miljarder kronor i en fördubbling av malmproduktionen från 18 till 36 miljoner ton vid koppargruvan Aitik.
· Beslut om fördubbling av prospekteringsinvesteringarna för 2007 till 300 Mkr.
· Förlängning av metallprissäkringar för koppar, bly, silver och guld till och med 2009.


Kontaktpersoner för information:

Jan Johansson, VD och koncernchef Tel +46 8 610 16 02
jan.c.johansson@boliden.com Mobil +46 70 555 02 02
Staffan Bennerdt, Ekonomi- och finansdirektör Tel +46 8 610 15 20
Staffan.bennerdt@boliden.com Mobil +46 70 513 61 14

Se bifogat rapporten i sin helhet.
www.boliden.se