StrongPoint Sverige

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:16 CET

Drygt femtio procents tillväxt och positivt resultat

FJÄRDE KVARTALET 2006
Nettoomsättningen ökade till 111,5 (71,8) mkr
Rörelseresultatet förbättrades till 11,7 (1,1) mkr
Resultat efter skatt förbättrades till 8,4 (0,3) mkr
Resultat per aktie ökade till 0,08 (0,00) kr
Avtal gällande pilotinstallation tecknades med IKEA
Först i Sverige med certifierad sedelskyddsfärg

HELÅRET
Nettoomsättningen ökade till 322,6 (214,3) mkr
Rörelseresultatet förbättrades till 12,9 (-75,8) mkr
Resultat efter skatt förbättrades till 5,8 (-55,9) mkr
Resultat per aktie ökade till 0,06 (-0,69) kr