Mandator AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:39 CET

Januari - december 2006

Omsättning: 493* (428*) mkr
Omsättning exkl engångsposter: 484 (402) mkr
Rörelseresultat: 27* (31*) mkr
Rörelseresultat exkl engångsposter: 25 (10) mkr
Resultat efter skatt: 70* (30*) mkr
Resultat per aktie: 0,17 (0,17) kr


Fjärde kvartalet 2006
Omsättning: 138 (129*) mkr
Omsättning exkl engångsposter: 138 (126) mkr
Rörelseresultat: 10 (10*) mkr
Rörelseresultat exkl engångsposter: 10 (7) mkr
Rörelsemarginal exkl engångsposter: 8 (6) %Kommande finansiella rapporter 2007
19 april Delårsrapport januari - mars 2007
19 april Årsstämma
13 juli Delårsrapport januari - juni 2007
30 oktober Delårsrapport januari - september 2007


Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm, 9 februari 2007
Mandator AB (publ)
Katarina Mellström

Frågor om denna rapport kan ställas till:
Katarina Mellström, vd, +46 703 092 250, katarina.mellstrom@mandator.com
Robert Karlsson, ekonomichef, +46 709 565 141, robert.karlsson@mandator.com

Mandator AB
Rosenlundsgatan 40
Box 17540
118 91 Stockholm
Tel: 08-402 31 00
Fax: 08-402 31 48
www.mandator.com