Boss Media AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:44 CET

Helår 2006
· Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 320,1 (246,0) Mkr.
· Royaltyintäkterna ökade med 28 procent och uppgick till 244,9 (191,1) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 79,0 (4,4) Mkr.
· Rensat för poster av engångskaraktär och nettobalansering av utgifter för utvecklingsarbeten ökade resultatet efter finansiella poster med 77,2 Mkr och uppgick till 52,8 (-24,4) Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till 64,4 (8,1) Mkr.
· Resultatet per aktie efter beräknad skatt uppgick till 1,09 (0,14) kr.

Fjärde kvartalet 2006
· Nettoomsättningen ökade med 12 procent till 88,7 (79,0) Mkr.
· Royaltyintäkterna ökade med 7 procent och uppgick till 60,8 (56,9) Mkr.
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 11,0 (-31,3) Mkr.
· Rensat för poster av engångskaraktär och nettobalansering av utgifter för utvecklingsarbeten ökade resultatet efter finansiella poster med 27,1 Mkr och uppgick till 23,5 (-3,6) Mkr.
· Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 (-22,9) Mkr.
· Resultatet per aktie efter beräknad skatt uppgick till 0,12 (-0,40) kr.

Utdelning
· Utdelning till aktieägare föreslås till 0,40 (0) kronor per aktie.


Boss Media AB (publ) är en av världens ledande leverantörer av system för digitalt distribuerad spelunderhållning. Boss Media utvecklar spelsystemlösningar för distributionskanaler såsom persondatorer, interaktiva videoterminaler och digital-TV. Licenstagarna erbjuds ett kundanpassat spelsystem, ett integrerat betalningssystem samt därtill relaterade servicetjänster. Boss Media-aktien är noterad på OMX Nordiska börslista (Small Cap/IT). Mer information om Boss Media finns på www.bossmedia.se.