Axis Communications

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2007 08:55 CET

Fortsatt marknadsledarskap på snabbväxande marknad
· Nettoomsättningen under året uppgick till 1 202 Mkr (895).
· Rörelseresultatet under året uppgick till 223 Mkr (128).
· Resultatet före skatt under året uppgick till 222 Mkr (128).
· Resultatet efter skatt under året uppgick till 157 Mkr (91).
· Resultat per aktie efter skatt under året uppgick till 2,28 kr (1,32).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 3,00 kr (1,00) per aktie, varav 2,25 kr är extra utdelning.

"Jag kan glädjande konstatera att Axis strategi med fokus på partners och kontinuerlig lansering av innovativa produkter gör att vi bibehåller vår starka marknadsledande position. Den totala försäljningen för året ökade till 1 202 Mkr jämfört med 895 Mkr kronor under 2005, vilket motsvarar en tillväxt på 34 procent.
Försäljningen för produktområde Video har under året varit mycket positiv och försäljningen uppgick till 1 061 Mkr, vilket ger en tillväxt på 45 procent."
Ray Mauritsson, verkställande direktör

Inbjudan till analytiker- och pressträff idag
Deltagare från Axis AB: Ray Mauritsson, verkställande direktör och Fredrik Sjöstrand, ekonomichef.
Tid: Fredag den 9 februari kl. 10.00.
Plats: Wenströmsrummet, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien), Grev Turegatan 16, Stockholm.
Presentationen kan också följas via telefonkonferens på telefonnummer: 08-506 269 04.
Password: Axis Communications AB
Hela rapporten inklusive tabeller samt presentation kan laddas ner från följande länk:
http://www.axis.com/corporate/investor/För mer information vänligen kontakta:
Margareta Lantz, Manager, Investor Relations & Corporate Communications, Axis Communications
Telefon: + 46 (0) 46 272 18 00 eller via e-post: margareta.lantz@axis.com


Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Nordiska Listan, MidCap, Information Technology. Företaget agerar globalt via egna kontor i arton länder samt genom samarbete med distributörer och systemintegratörer i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.