Duroc AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 15:16 CET

Helåret 2006
• Nettoomsättningen uppgick för helåret till 199,5 Mkr (203,7)
• Rörelseresultatet blev 1,2 Mkr (-5,5)
• Resultatet efter skatt blev 28,0 Mkr (8,3)
• Nettoresultatet per aktie blev 5,25 kronor (1,57)
• Soliditeten uppgick till 77 % (73) vid periodens utgång
• Årets kassaflöde blev 54,5 Mkr (3,1)

Fjärde kvartalet
• Nettoomsättningen uppgick för fjärde kvartalet till 48,1 Mkr (53,3)
• Rörelseresultatet blev -1,1 Mkr (-3,3)
• Resultatet efter skatt blev 5,6 Mkr (7,1)
• Nettoresultatet per aktie blev 1,05 kronor (1,33)
• Kvartalets kassaflöde blev 31,7 Mkr (8,3)

Efter periodens utgång
• Duroc tecknar avsiktförklaring avseende förvärv av den sammanslagna
industrihandelsgruppen Swedish Tool Holding AB.

Utdelning
• Styrelsen förslår att ingen utdelning lämnas för 2006.

Erik Albinsson
VD och koncernchef
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION
Kontakta Erik Albinsson, 070-492 78 33.