Nilörngruppen AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 10:46 CET

• Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 65,3 MSEK (66,7) och för hela året till 273,3 MSEK (266,0)

• Omsättningen för fjärde kvartalet ökade till 75,3 MSEK (73,1) och för hela året till 278,1 MSEK (262,4)

• Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 1,0 MSEK (-4,7) och för hela året till 1,2 MSEK (-6,4)

• Periodens resultat för fjärde kvartalet uppgick till 1,1 MSEK (-6,7) och årets resultat var -2,8 MSEK (-10,5)

• Resultatet per aktie uppgick till -1,05 kronor (-3,94) för helåret 2006


Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att höja och stärka imagen hos varumärken inom framför allt mode- och textilindustrin. Koncepten innehåller allt från designutformning till produktion och integrerade logistiska lösningar. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien och partnerbolag i Turkiet, Kina, Tunisien och Schweiz. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad.