Nefab AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 14:41 CET

· Faktureringen ökade med 27% till 1.903 Mkr (1.501). Av faktureringsökningen kommer 121 Mkr från förvärvade enheter.

· Den organiska tillväxten uppgick till 19%.

· Resultatet efter finansiella poster ökade med 45% till 169 Mkr (117), vilket är det bästa resultatet i Nefabs historia. Nettoresultatet uppgick till 127 Mkr (87). Resultatet efter finansiella poster har belastats med 6 Mkr avseende nedskrivning av koncernmässiga övervärden, föregående år med 18 Mkr avseende omstrukturering av produktionen i Europa.

· Vinst per aktie uppgick till 4,61 kr (3,15).

· Beslut om etablering av produktion i Indien.

· Beslut om kapacitetsökning i Kina.

· Ordinarie utdelning föreslås med 1,20 kr per aktie (1,00). Därutöver föreslås en extra utdelning om 1,20 kr per aktie. Summa utdelning 2,40 kr per aktie eller totalt 66,3 Mkr.


För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se

Fakta om Nefab

Nefab levererar kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner, inom främst telekom- och fordonsindustrin. Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien. Faktureringen uppgick för 2006 till 1,9 miljarder kr. Nefab-aktien är noterad på Stockholmsbörsen.