Proact IT Group AB

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 15:55 CET

Fortsatt tillväxt och resultatförbättring

Tolvmånadersperioden januari - december

• Nettoomsättningen ökade med 10% till 756,5 (689,2) mkr.
• Resultatet före skatt förbättrades till 18,0 (-10,1) mkr. Resultatet har härvid belastats med
en nedskrivning av goodwill hänförlig till konsultverksamheten i Norge om 7,0 mkr.
• Resultatet efter skatt blev 24,2 (-9,9) mkr, varvid 11 mkr i skattefordran aktiverats
• Resultatet per aktie uppgick till 1,97 (-0,91) kr

Tremånadersperioden oktober – december

• Nettoomsättningen ökade med 4% till 224,8 (217,2) mkr
• Resultatet före skatt uppgick till 2,4 (4,8) mkr. Resultatet har härvid belastats med
en nedskrivning av goodwill hänförlig till konsultverksamheten i Norge om 7,0 mkr.
• Resultatet efter skatt blev 6,1 (4,6) mkr
• Resultatet per aktie uppgick till 0,50 (0,36) kr

Olof Sand, VD, Telefon: 08-410 666 82 E-post: olof.sand@proact.se
Hans Åkerlund, IR Telefon: 08-410 667 50 E-post: hans.akerlund@proact.se
Jonas Persson, CFO Telefon: 08-410 666 90 E-post: jonas.persson@proact.se

Om Proact

Proact är specialist på att lagra, säkerställa och arkivera stora volymer av affärskritisk information. Som en fristående integratör levererar vi konsulttjänster, support och system inom vårt fokusområde lagring och arkivering.

Proact-koncernen har cirka 270 medarbetare och finns i Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Proact grundades 1994 och moderbolaget Proact IT Group AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap under symbolen PACT.

Ytterligare information om Proact’s verksamhet finns på www.proact.se.