Karolin Machine Tool AB, KMT

Bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 11:30 CET

1 januari – 31 december

• Orderingången minskade med 6% till 1 496 Mkr.
• Nettoomsättningen ökade med 15% till 1 586 Mkr.
• Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 118 Mkr (128). Efter dessa poster uppgick rörelseresultatet till 67 Mkr (115).
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 25 Mkr (92), eller 2,53 kr per aktie (9,18). Resultatet har belastats med realisationsförlust och avvecklingskostnad om 51 Mkr. Föregående års resultat inkluderade en realisationsvinst efter skatt om 38 Mkr från avvecklad verksamhet.
• Förvärv av de amerikanska bolagen RPT samt H2O för en köpeskilling om maximalt 38 miljoner USD. Bolagen konsoliderades i KMT Waterjet Systems per 1 december 2006.
• Beslut om att avveckla verksamheten inom Herber.
• Styrelsen föreslår en utdelning på 2,50 kr (2,50 kr) per aktie